پنج شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

ترجمه مقاله Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior فعالیت بازاریابی برندهای تجملاتی در رسانه های اجتماعی : تاثیر روی تساوی برند و رفتار مصرف کننده

ترجمه مقاله Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior فعالیت بازاریابی برندهای تجملاتی در رسانه های اجتماعی : تاثیر روی تساوی برند و رفتار مصرف کننده در ۱۵ صفحه در قالب فایل Word توسط مترجمان حرفه ای آماده شده است.

فعالیت بازاریابی برندهای تجملاتی در رسانه های اجتماعی : تاثیر روی تساوی برند و رفتار مصرف کننده

چکیده

در مورد نحوه تاثیر فعالیت بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده نسبت به یک برند شواهد اندکی وجود دارد. این پژوهش درصدد است تا از طریق تحلیل برندهای پیشرو در بخش محصولات تجملاتی (بوربری، دیور، گوکی، هرمس، و لویس ویوتون) این روابط را مورد کاوش قرار دهد. بر اساس یک پژوهش پیمایشی بر مشتریان ۸۴۵ برند تجملاتی (چینی،فرانسوی،هندی و ایتالیایی) که از الگوی ۵ برند بررسی شده در رسانه های اجتماعی تبعیت می کردند، یک مدل تساوی ساختاری به دست آمد که به شناخت شکافهای موجود در ادبیات برندسازی رسانه های اجتماعی پیشین کمک می کند. این مطالعه بطور خاص، ارتباط بین فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی و پیامدهای آنها را نشان می دهد(اولویت دادن برند بر برندهای دیگر، قیمت مناسب و وفاداری).  این مطالعه به تاثیر فعالیتهای بازاریابی برندها در رسانه های اجتماعی به صورت یک مفهوم کلی که مشتمل بر پنج جنبه است، می پردازد(تفریحی بودن، تعاملی بودن، عمومیت، سفارشی سازی و نظرات شفاهی مردم). سهم دیگر این پژوهش این است که نشان می دهد فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت مهمی بر تساوی برند و دو جنبه مهم دیگر آن دارد: آگاهی از علامت تجاری(برند) و تصویر علامت تجاری(برند).

کلمات کلیدی:

بازاریابی در رسانه های اجتماعی، تساوی علامت تجاری، ترجیح، وفاداری، قیمت پرداختی، برندهای تجملاتی، بین المللی

Abstract

Scant evidence is available on of how social media marketing activities influence brand equity creation and consumers’ behavior towards a brand. This research explores these relationships by analyzing pioneering brands in the luxury sector (Burberry, Dior, Gucci, Hermès, and Louis Vuitton). Based on a survey of 845 luxury brand consumers (Chinese, French, Indian, and Italian), who follow the five brands studied on social media, the study develops a structural equation model that helps to address gaps in prior social media branding literature. Specifically, the study demonstrates the links between social media marketing efforts and their consequences (brand preference, price premium, and loyalty). The study measures brands’ social media marketing efforts as a holistic concept that incorporates five aspects (entertainment, interaction, trendiness, customization, and word of mouth). Another contribution of the study is that it finds that SMMEs have a significant positive effect on brand equity and on the two main dimensions of brand equity: brand awareness and brand image.

Keywords

  • Social media marketing;
  • Brand equity;
  • Preference;
  • Loyalty;
  • Price premium;
  • Luxury brands;
  • Internationa

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …