نظر عصب شناس و متخصص مغز درباره کتاب روانشناسی انگلیسی Homo aestheticus

معرفی کتابی در زمینه علوم اعصاب زیبایی شناسی توصیه شده توسط آنجان چاترجی (Anjan Chatterjee) اگه دنبال کتابی هستید که به مسائل زیبایی شناختی و هنر از دیدگاه عصب شناختی نگاه کرده باشه مصاحبه با دکتر آنجان چاترجی رو در آزمودنی بخوانید.  مصاحبه با آنجان چاترجی در باب کتاب چرا …

توضیحات بیشتر »

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی داستانی جذاب روند کار متخصصان بیماری های عصبی را نشان میدهد و در واژه ها نمایان میکند. و یکی از کتابهای توصیه شده توسط Andrew Lees در زمینه حرفه های نوروساینس (Neuroscience as a Career) …

توضیحات بیشتر »

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

نظم جویی هیجان emotion regulation

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق آن واکنش‌هایشان را به موقعیت‌های هیجانی تغییر می‌دهند ( گروس و تامپسون، ۲۰۰۷). گروس (۲۰۰۷)؛ نظم جویی هیجان را مجموعه نامتجانسی از فرآیندهای خودکار یا کنترل شده و آگاهانه یا ناآگاهانه می‌داند که منجر به …

توضیحات بیشتر »

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن در نظام نمادی تفاوت دارد. مثلا نظام نمادی زبان با عملیات نمادی در موسیقی، حرکات بیانی، ریاضی و تصاویر دارای تفاوت‌هایی است. بنابراین برای پردازش اطلاعات شناختی تنها نمادهای زبانی و ریاضی، آن گونه که …

توضیحات بیشتر »

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟

سرمایه روانشناختی و ارتباط با تعهد سازمانی

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟   ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای مارتین سلیگمن (۱۹۹۸) که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، جستجو کرد (هاجرس، ۲۰۱۰). پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی …

توضیحات بیشتر »