دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاب آوری شناختی چیست و آیا قابل یادگیری است؟

دیدید بعضی ها چقدر سریع با شرایط سخت شون کنار میان و ازش رد میشن، ویژگی مشترک اکثر این ادم ها همین تاب آوری هستش که اگه دوست داری خیلی مختصر در موردش بدونی تا اخر همراه آزمودنی باش. 

هدف تاب آوری شناختی چیست؟

برنامه آموزشی تاب آوری شناختی، سازه دیگر مداخله ای است که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. تاب آوری بر تعامل بین فرد و محیط متکی است و به معنای «توانایی افراد برای مقابله و سازگاری مثبت با رویدادهای ناگوار» (جکسن و همکاران ۲۰۰۷) است و هدف از آموزش تاب آوری بهبود خود مراقبتی افراد، خودکارآمدی و توازن بین کار و زندگی با هدف کاهش فرسودگی است (تیلور ۲۰۱۹).

معنی تاب آوری شناختی چیست؟

اساس تئوری های شناختی بر این فرض است که پاسخهای عاطفی افراد بر اساس تفسیرهایشان از موقعیت شکل می گیرد (کلیم، ثورن، اهلیرت ۲۰۱۴) و در نهایت تاب آوری شناختی مفهومی ترکیبی است که به معنای مقاومت معنادار در مقابل رویداد ناگوار و یا سازگاری و دستیابی به نتایج مثبت از یک بحران اطلاق می شود (هافت، میرز، هافت، ۲۰۱۶) و هدفش بازنگری مثبت و پذیرش وقایع و رویدادهای زندگی است (هیلمریچ و همکاران ۲۰۱۷).

ادبیات پژوهشی مداخله تاب آوری شناختی حاکی از اثر گذاری این رویکرد در ارزیابی شناختی و هیجانها (محبی، شکری و پورشهریار، ۱۳۹۷) است. از طرفی دیگر رویارویی با تجارب هیجانی تحصیلی ناکام کننده و عدم استفاده از رویکردهای یادگیری مناسب دارای تبعات هیجانی و انگیزشی است که در مواجه با این شرایط، تبیین و ضرورت اهمیت تقویت خزانه مهارتهای مقابله ای و همچنین ایدۀ خطیر مصونیت روانی فراگیران به کمک توسعه برخی بر برنامه های مداخله ای مانند باز آموزی اسنادی و تاب آوری شناختی و حتی مقایسه اثربخشی مؤثرتر بین این دو روش برجسته تر می نماید.

ابزارهای سنجش تاب آوری 

برای سنجش تاب آوری ابزارهای مختلفی وجود دارد که تعدادی از آن ها عبارتند از:

پرسشنامه تاب آوری دورنر و مرل

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه خودتاب آوری کلاهنن

منبع:

کرمی، صغری؛ حجازی، مسعود؛ وکیلی، محمدمسعود و احمدی، محمدسعید(۱۳۹۹). بررسی اثربخشی روش های بازآموزی اسنادی و تاب آوری شناختی بر رویکردهای یادگیری و هیجانات تحصیلی در دانشجویان داروسازی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان. فصلنامه ی علمی-پژوهشی توسعه ی آموزش جندی شاپور، سال یازدهم، شماره ۱٫صص. ۴۹-۶۱٫

مطلب پیشنهادی

اعتیاد و علت شناسی آن (قسمت دوم)

در قسمت قبلی اعتیاد را تعریف کردیم و میزان شیوع آن در گروه های مختلف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 15 =