دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

آخرین نوشته ها

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به عنوان یکی از بعد‌های شخصیتی بررسی می‌شود. این ویژگی نشان‌دهنده‌ی میزان استقامت و تعهد شخص به اهداف و چالش‌هایی است که در زندگی خود برای خودش تعیین کرده است. سرسختی به عنوان یک مفهوم چند …

توضیحات بیشتر »

خودکنترلی از نوزادی تا بزرگسالی

تمام مطالب مرتبط با مفهوم خودکنترلی، ریشه های آن و ابزار سنجش آن را در این مقاله از آزمودنی برای شما گلچین کرده‌ایم، تا انتها همراه باشید.  خودکنترلی چیست؟ مهارت های خود کنترلی یک مدل مهارت های مقابله شناختی- رفتاری را نشان می دهد که در ارزیابی و درمان با …

توضیحات بیشتر »

چه ارتباطی بین کارکردهای اجرایی و بیش فعالی وجود دارد؟

نظریه‌ی بارکلی در باب کارکردهای اجرایی به چه نتایجی رسیده این مفهوم چه ارتباطی با اختلال نقص توجه بیش فعالی دارد را در این مطلب از آزمودنی توضیح داده‌ایم. تا انتها با ما همراه باشید.  بارکلی کارکردهای اجرایی را به عنوان آن دسته از فعالیتها توصیف می کند که آدمی …

توضیحات بیشتر »

بیش فعالی؛ نوعی بی توجهی و تکانشگری در رفتار

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اختلالی است که به صورت نشانه های تکانشگری، بیش فعالی و بی توجهی توصیف شده است و دارای سه زیر مجموعه ی مرکب، نقص توجه غالب و بیش فعالی – تکانشگری غالب می باشد که در این مطلب، آزمودنی به توضیح آن پرداخته است.  بیش …

توضیحات بیشتر »

سواد دیجیتال چیست و چه تاثیری بر آموزش دارد؟

در این مطلب به چیستی سواد دیجیتال و چگونگی اندازه گیری آن می‌پردازیم، تا انتها همراه آزمودنی باشید.  فرهنگ نوین، گره خورده با رسانه پیدایش رسانه های جدید، تغییرات عمیقی را در عرصه های مختلف زندگی روزمره پدید آورده است. این تغییرات، بیش از هر چیز از رهگذر تغییر در …

توضیحات بیشتر »