بایگانی بلاگ

ادبیات و پیشینه نظری سلامت روانی

ادبیات و پیشینه نظری سلامت روانی

سلامت روانی به عقیده باباپور و همکاران (۱۳۸۲) یکی از مفاهیم ضروری و همواره مورد بحث دنیای پیچیده انسان که قدمتی به بلندی هستی وی دارد، مفهوم سلامت است. سلامت روان پدیده‌ای است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و پزشکان بوده است و متاثر از مجموعه‌ای از عوامل جسمی- …

توضیحات بیشتر »

ادبیات و پیشینه نظری صمیمیت زناشویی

ادبیات و پیشینه نظری صمیمیت زناشویی

ادبیات و پیشینه نظری صمیمیت زناشویی نیاز به برقراری و حفظ پیوند و روابط نزدیک با دیگران به عنوان انگیزه اساسی و بنیادی بشر قلمداد میشود. بیشتر افراد ازدواج را به عنوان صمیمانه ترین رابطه بزرگسالی محسوب میکنند، رابطه ای که برای آنها منبع اصلی عاطفه وحمایت است. توانایی پروراندن …

توضیحات بیشتر »

ادبیات و پیشینه نظری سازگاری زناشویی

ادبیات و پیشینه نظری سازگاری زناشویی

ادبیات و پیشینه نظری سازگاری زناشویی موضوع سازگاری زناشویی بعد از مطالعه هامیلتون (۱۹۲۹) مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن، پژوهشهای زیادی به منظور کشف عوامل موثر در سازگاری زناشویی انجام شد. پژوهشگران تا سال ۱۹۸۰ بر متغیر های همه گیرشناسی، روابط جنسی، مسائل مالی، تعداد فرزندان، مذهب …

توضیحات بیشتر »