پنج شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ های شخصیت

در این پست از آزمودنی به معرفی پیشینه تحقیق تیپ های شخصیت می پردازیم، با ما همراه باشید.

برشی از متن مبانی نظری 

مفهوم شخصیت

شخصیت[۱] از واژه لاتین Persona گرفته شده و به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه‌ها در نمایش استفاده می‌کردند. پرسونا (نقاب) به ظاهر بیرونی، ظاهر علنی که افراد به دور و بر خود نشان می‌دهند اشاره دارد. بنابراین بر اساس ریشه شخصیت، شخصیت به ویژگی‌های بیرونی و قابل رویت ما اشاره دارد.

اما شخصیت تنها به نقابی که بر چهره می‌زنیم و نقشی که بازی می‌کنیم اشاره ندارد. هنگامی که از شخصیت سخن می‌گوییم ویژگی‌های متعدد فرد، کلیت یا مجموعه خصوصیات گوناگون که از صفات جسمانی فراتر می‌رود را به حساب می‌آوریم. این واژه تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی و هیجانی را در بر می‌گیرد، خصوصیاتی که ممکن است نتوانیم مستقیماً آن‌ها را ببینیم و فرد شاید سعی کند آنها را از ما مخفی کند، یا شاید ما از دیگران مخفی کنیم (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۶).

در لغت نامه وارن[۲] تعریف شخصیت چنین آمده است: شخصیت به جنبه‌های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولژیک یک فرد گفته می‌شود. به عبارت دیگر به مجموعه مؤلفه‌هایی که انسان را سر پا نگه می‌دارد شخصیت گفته می‌شود. در این تعریف مجموعه عوامل در کنار هم قرار داده شده اما اشاره‌ای به یکپارچگی این عوامل و پویایی آنها نشده است (گروسی فرشی،۱۳۸۰).

 

فراخود

 «فراخود» اخرین قسمت از شخصیت انسان است که از نهاد منشعب می شود. در واقع نماینده درونی ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است که توسط خانواده به کودک منتقل می شود و جایگزینی و پایداری آن از طریق پاداش و تنیه صورت می گیرد. «فراخود» بخش اخلاقی شخصیت انسان است و از دو قسمت وجدان و خود ایده آل تشکیل می شود. وجدان براساس رفتاری که خانواده آن را ناپسند می داند و شخص را به خاطر آن تنبیه می کند، شکل می گیرد.

خود ایده آل، آن نوع اعمال، افکار و عواطفی را شامل می شود که مورد پذیرش خانواده است، آن ها این موارد را تایید می کنند و برای انجام آن ها به فرد پاداش می دهند. کودک به وسیله مکانیسم و تشکیلاتی به نام مکانیسم درون فکنی این ارزش ها را در درون خود پی می ریزد؛ به عبارت دیگر، معیارهای اخلاقی اولیای خود را درون ریزی یا درون فکنی می کند. در صورتی که عمل خلاف اخلاقی از شخص سر بزند، وجدان او را تنبیه می کند، و اگر دست به عمل پسندیده ای بزند، خود ایده آل به او احساس غرور و سربلندی می دهد (شاملو، ۱۳۸۸).

دیدگاه انسان گرا

دیدگاه‌های انسان گرا بر ظرفیت به کمال رسیدن، حق انتخاب سرنوشت و خصوصیات مثبت انسانی تاکید دارند. روان شناسان انسان گرا معتقدند ما می‌توانیم با فشار روانی کنار بیاییم، زندگی خود را کنترل کنیم و به خواسته‌هایمان برسیم (سانتراک،۲۰۰۴؛ ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۳).

بر اساس این دیدگاه، شخصیت هر فرد بر مبنای شیوه بی همتای او از ادراک و تفسیر جهان شکل می‌گیرد. رفتار به وسیله ادراک فرد از واقعیت کنترل می‌شود و نه به وسیله صفت‌ها، تکانه های ناهشیار یا پاداش‌ها و تنبیه‌ها (هافمن و همکاران،۱۹۹۷، ترجمه بحیرایی و همکاران، ۱۳۸۶).

کارل راجرز به عنوان پیشگام و سردمدار در مطالعه شخصیت، رویکرد انسان گرایی را به کار می بندد(راس،۱۹۹۲؛ جمالفر، ۱۳۸۶). در نظریه راجرز، دو مفهوم ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن بیشتر از مفهوم خودشکوفایی مورد توجه امور شخصیت قرار گرفته است. ثبات خویشتن عبارت است از نبود تعارض بین ادراکات مختلف از خویشتن.

هماهنگی خویشتن هم یعنی تجانس. به عبارت دیگر، ثبات خویشتن یعنی فقدان تعارض بین ادراکات خویش و تجربه های واقعی زندگی. راجرز معتقد است که موجود زنده رفتارهایی را اختیار می کند که با ادراک او از خویشتن خود با ناهماهنگی مواجه می شود.

فهرست مطالب این پیشینه تحقیق

 • مفهوم شخصیت.. ۲
 • نظریه‌های شخصیت.. ۳
 • دیدگاه روان کاوی.. ۳
 • دیدگاه رفتاری.. ۵
 • دیدگاه انسان گرا ۵
 • دیدگاههای صفات.. ۶
 • انواع تیپ های شخصیت.. ۹
 • تیپ شخصیت A.. 9
 • تیپ شخصیتB.. 11
 • تیپ شخصیت C.. 12
 • تیپ شخصیت D.. 14
 • مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج. ۱۵
 • پژوهش های داخلی.. ۱۵
 • پژوهش های خارجی.. ۲۳
 • منابع فارسی.. ۲۵
 • منابع لاتین.. ۳۲

مشخصات فایل ادبیات و پیشینه تحقیق روانشناسی: تیپ های شخصیت

فرمت: doc (word)
تعداد صفحات:  ۴۰ (۱۴ ص منابع)
حجم فایل: ۱ MB
فهرست مطالب: دارد
پیشینه داخلی و خارجی: دارد
پاورقی مناسب: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
قابلیت ویرایش: دارد
ضمانت فایل: دارد

منابع زیر ممکن است به پیشبرد بهتر پژوهش شما کمک کند:

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …