شنبه , ۲۳ تیر ۱۴۰۳

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

در این پست از آزمودنی به معرفی پیشینه تحقیق بخشش و انتقام می پردازیم، با ما همراه باشید.

برشی از متن مبانی نظری 

تعریف بخشش

از بخشش تعاریف گوناگونی به عمل آمده است‌ که‌ بـرخی‌ از آنـها بیش‌تر به جنبه‌های‌ بیرونی و محیطی‌ و برخی به عوامل درونی و روانی افراد بیش‌تر تأکید کرده است.در این‌جا به عنوان نمونه، به‌ دو

تعریف از این تعاریف‌ اشاره‌ می‌کنیم که‌ عبارت‌اند:

تعریف نورث[۱] (۱۹۸۷) و تعریف ان رایت[۲]  و همکاران  (۱۹۹۱).

نورث، تعریف بسیار‌ جالبی از بخشش بـین فـردی عـرضه کرده است. براساس تعریف او: بخشش عـبارت اسـت‌ از‌ تـغییر اردای(همراه با خواست) و آگاهانه و آزادانه قلبی، و نتیجه‌ موفقیت‌آمیز کوشش‌ فعالی‌ برای جایگزینی افکار بد با‌ اندیشه‌های‌ خوب، تندی و عصبانیت با احساس ترحم و شفقت.

بخشودن عـبارت اسـت از غـلبه بر احساسات‌ منفی(از‌ قبیل: عصبانیت، تنفر، کینه، انتقام‌جویی) و جایگزین‌کردن آن‌ها با احـساسات‌ مـثبت(از‌ قبیل: شفقت، ترحم، خیرخواهی، عشق، علاقه)، ولی‌ این فرآیند زمانی‌ بخشش‌ نامیده می‌شود و دارای‌ ارزش‌ اخلاقی‌ است، که درست و برای دلایل درستی صورت گرفته باشد.

اگر قرار بـود کـه انـسان قرصی‌ را مصرف‌ کند که عصبانیت و کینه‌توزی او‌ را‌ به افکار‌ مثبت‌ و انـسان دوستانه تبدیل کند، این‌ امر، موردی از بخشش به حساب نمی‌آمد و ارزش اخلاقی بخشش را‌ نداشت(نورث، ۱۹۸۷).

«نورث» در این تعریف، ابتدا به عاطفی عفو و گـذشت‌ کـه‌ در‌ آرامـش‌ روانی و کاهش‌ اضطراب‌ و کینه‌توزی مؤثر است تأکید نموده است، و سپس تلویحا بـرای فـرآیند عفو و گذشت‌ اهمیت قایل شده است‌ که‌ فرآیندی‌ منحصر به فرد است و تنها نتیجه‌ را‌ در‌ نظر‌ نگرفته‌ اسـت؛ یعنی، در‌ حـقیقت، عفو و گـذشت محصول مجموعه‌ای از تغییرات اساسی، در بینش نسبت به‌ افرادی است که ما را ناراحت کرده‌اند(نورث، ۱۹۸۷).

مراحل بخشش

مرحله اول: اندیشه

در این مرحله تفکر کانلا غالب می گردد و فرد کم کم به فراسوی خود نگاه می کند، هرچند که هنوز راه حل های مختلف نیز در زذهن خود می پروراند. وی به فرد خاطی توجه می کند. خوبی ها، خدمات، انسان بودن وی را نسبت به خود مورد توجه قرار داده و موقعیت رفتاری او را به هنگام لغزش نیز در نظر می گیرد. علاوه بر آن، در اینجا فرد رنج دیده علاوه بر دلایل شخصی فرد جفا کننده، دلایل غیر شخصی را نیز در نظر می گیرد(میر احمدی، ۱۳۹۳).

 1. رنجیده در عین این که انتقام را حق خویش می داند خود را در برابر عمل بخشش یا انتقام مشاهده می کند
 2. صمت و تفکر(صمت به معنای سکوت است، یعنی سکوتی که همراه با تفکر باشد).
 3. توجه به فراسوی خود؛
 4. توجه به خاطی به عنوان یک انسان؛
 5. توجه به خاطی به عنوان فردی که با وی قرابی دارد؛
 6. در ذهن به توجیه خطای خاطی می اندیشد.

فهرست مطالب این پیشینه تحقیق

 • تعریف بخشش… ۳
 • مراحل بخشش… ۵
 • مرحله اول: اندیشه. ۵
 • مرحله دوم: احساس عاطفی و پیامدهای آن. ۶
 • مرحله سوم: تمایل و تصمیم به بخشش… ۶
 • مرحله چهارم: ابراز عملی بخشش (اقدام) ۷
 • مرحله پنجم: پیامدهای بخشایشگری.. ۷
 • دیدگاههای نظری بخشش… ۸
 • رویکرد انرایت.. ۸
 • رویکرد ورثینگتون. ۹
 • رویکرد رای.. ۱۰
 • رویکرد لوسکین.. ۱۰
 • الگوی فرایند روان شناختی بخشش… ۱۱
 • بخشش درون فردی و بخشش بین فردی.. ۱۴
 • انواع بخشش… ۱۶
 • انتقام. ۱۷
 • تعریف انتقام. ۱۷
 • بخشش و ا نتقام به عنوان خصلت های شخصیتی.. ۱۸
 • دیـدگاه نـظام های ناپیوسته درباره بخشش و انتقام. ۱۹
 • لوازم و پیـامدهای انتقام جویی بر سلامتی.. ۲۳
 • لوازم و پیامدهای انتقام جویی‌ ناشی از خشم و خصومت ورزی بر سلامتی.. ۲۴
 • لوازم و پیامدهای انتقام جویی ناشی از ترس‌ بر‌ سلامتی.. ۲۷
 • مدل شرطی سازی ترس… ۲۷
 • تـأثیرات احتمالی بازداری، انکار، و حالت دفاعی شناختی بر سلامتی.. ۲۸
 • لوازم و پیامدهای احتمالی فقدان کنترل‌ بر‌ سلامتی.. ۲۹
 • لوازم و پیامدهای احتمالی ترس و اضطراب مزمن‌ بر‌ سلامتی.. ۳۰
 • مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه بخشش و انتقام. ۳۰
 • پژوهش های داخلی.. ۳۰
 • پژوهش های خارجی.. ۳۴
 • منابع فارسی.. ۳۶
 • منابع لاتین.. ۳۹

مشخصات فایل ادبیات و پیشینه تحقیق روانشناسی: بخشش و انتقام

فرمت: doc (word)
تعداد صفحات:  ۴۲
حجم فایل: ۱ MB
فهرست مطالب: دارد
پیشینه داخلی و خارجی: دارد
پاورقی مناسب: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
قابلیت ویرایش: دارد
ضمانت فایل: دارد

منابع زیر ممکن است به پیشبرد بهتر پژوهش شما کمک کند:

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …