شنبه , ۲۳ تیر ۱۴۰۳

پاورپوینت روانشناسی تجربی

خلاصه بخش کوچکی از سرفصل ها و متون پاورپوینت روانشناسی تجربی

روان شناسی تجربی

روان شناسی تجربی یعنی کاربرد روش آزمایشی در روان شناسی

کاربرد روش آزمایشی در روان شناسی

مشاهده :

یعنی درک وقایع و روابط آنها به کمک حواس یا به کمک ابزار هایی که بر دقت و توانایی حواس می افزاید .

ارائه فرضیه :

همان حدسی و گمان اولیه یا رابطه اگر که بین متغیر ها فرض می شود

آزمایش :

محقق فرضیه خود را مورد آزمایش قرار می دهد تا درست یا نادرست بودن آن معلوم شود . تأثیر متغیر مستقل به وابسته را در حالی که بقیه موارد برابر است را می سنجد.

دو جریان فکری که روان شناسی تجربی را تحت تأثیر قرار داد

الف) نظریه گشتالت:

 که در اثر تلاش های ماکس ورتمایمر و شاگردان و همکاران او رشد یافته است . اساس مکتب گشتالت این است که نمی تواند روان را به واحد های مجزا تقسیم کرد. 

جنبش فکری حاصل از نظریه ی گشتالت از این جهت حایز اهمیت است که خطر تجربه روان به عناصر کوچک را خاطر نشان می سازد و بر اهمیت محیط تأکید می ورزد.

ب) رفتار گرایی :

که در سال ۱۹۱۳ و به دنبال نظرات واستون به وجود آمد طبق این نریه مطالعه روان باید بر اساس توصیف رفتار های قابل مشاهده انجام گیرد و نه بر اساس محتوای آگاهی روان شناسی رفتار گرایی یعنی روانشناسی مبتنی بر مشاهده به دنبال مطالعات پاولف درباره بازتابهای شرطی به سرعت گسترش یافت.

آزمایش ۱۲ : یادگیری از راه کوشش و خطا

مازیا لابرینت بهترین وسیله ای که برای مطالعه یادگیری از راه کوشش و خطا به کار می رود زیرا یادگیری آن مستلزم کشف یک سری راه حل هایی  است که ابتدا به  صورت تصادفی بعد به کمک تمرین انجام می گیرد از طرف دیگر ماز معرف کلیه یادگیری های حسی – حرکتی است که همه ی آنها از نوع یادگیری های کوشش و خطایی است . ماز در لغت به معنای چین و شکن و دالانهای پر پیچ و خم است .

وسایل آزمایش :

ماز u شکل – چشم بند – کرونومتر- و ماز ذهنی

روش آزمایش :

مرحله اول :

آزماینده آزمودنی را روی صندلی و پشت میز می نشاند لایبرنت U شکل را روی میز می گذارد چشم های آزمودنی را می بندد دستورالعمل را به او می گوید جلوی شما مازی وجود دارد که از دو راهه هایی تشکیل شده است از نقطه  حرکت تا مقصد فقط یک راه درست وجود دارد شما باید این مسیر را کشف کنید راههای دیگری هست که به بن بست می انجامد شما باید راه درست را هر چه سریع تر و با خطای کمتر پیدا کنید هر نوع ورود به بن بست حتی اگر انتهای آن پیش نروید خطا محسوب می شود .در طول آزمایش آزماینده موارد زیر را یادداشت می کند .

.۱کل زمان صرف شده برای هر تمرین    ۲٫ شماره بن بست هایی که به آن وارد شده است .

تحلیل نتایج :

(۱منحنی زمان ها و منحنی خطاها را رسم می کنند شکل آن را مورد مطالعه قرار می دهند برای ترسیم نمودارها تمرین های متوالی را روی محور x ها و زمان ها و خطاها را روی محور y ها قرار می دهند نتیجه این که یادگیری با کاهش تدریجی تعداد خطاها صورت می گیرد .

(۲جدولی ترسیم می کنند کلیه بن بست ها را در ردیف بالا و تعداد دفعاتی که آزمودنی در هر تمرین وارد بن بست شده در ردیف های زیر می نویسد . اگر تعداد تمرین زیاد باشد . مجموعه ی نتایج را به صورت سه یا پنج تمرین متوالی گروه بندی می کنند .

مرحله دوم :

ماز U شکل و ماز نظیر آن وجود دارد که ان را ماز ذهنی –پترسون می نامند . آزمودنی باید این ماز ا به کمک حافظه ی خود یاد بگیرد برای بررسی ماز ذهنی ماز به صورت زیر عمل می کند . آزماینده ابتدا تصویر۲ را به عنوان الگو به ازمودنی نشان می دهد به او می گوید این تصویر را نگاه کن می خواهیم از مبدأ به مقصد برویم برخی راه ها بن بست و برخی ما را به مقصد می رساند از شما می خواهیم که به طور ذهنی این مسیر را بروید طرز رفتن این گونه است . هر بار دو عدد می خوانیم که یکی به بیراهه و یکی شمار ار به مقصد هدایت می کند اگر عدد صحیح را انتخاب کردید دو عدد مربوط به دو راهه دوم را براب شما می خوانیم مثلاً اگر گفتیم ۲ و ۴ و شما ۵ را انتخاب کردید می گوییم ۳و۱۲ و اگر ۱۲ را انتخاب کردید می گوییم ۱۹ اما اگر آن را غلط انتخاب کردیدعدد صحیح را با عدد دیگری که به همان دو راهه مربوط می شود می خوانیم

مثلاً اگر گفتم ۲و۵ و شما ۲ را انتخاب کردید می گویم ۵و۷ و وقتی ۵ را انتخاب کردید دو عدد ۱۲ و ۱۳ را می خوانم و اگر باز هم غلط بود ۱۲ را با یک عدد دیگر می خوانیم این کار آن قدر تکرار  می شود تا بتوانید ۳ بار متوالی بدون خطا از مبدأ به مقصد برویم .

وقتی آزمودنی ماز ذهنی شش شاخ ای را یاد گرفت بر حسب سن آزمودنی ماز ذهنی -۸-۱۰-۱۲ شاخ ای رسم می کند و آزمودنی را تحت آزمایش قرار می دهد آزماینده همیشه باید اعدادی به آزمودنی بگوید که به یک دو راهه مربوط  می شود نه اعدادی که روی خط مستقیم قرار دارند . عدد صحیح هم در اول و هم درآخر باید گفته شود .

تحلیل نتایج :

پس از اتمام آزمایش تعداد خطاها در هر یک از تمرین ها محاسبه می‏شود تمرین ها ی متوالی روی محور x و خطاها روی محور y رسم می شود از به هم پیوستن نقاط منحنی خطا به دست می آید . این منحنی همیشه سیر نزولی دارد و کاهش تدریجی خطا را نشان می‏دهد بنابراین یادگیری از راه خطا و کوشش حاصل می شود .

 

فهرست مطالب پاورپوینت روانشناسی تجربی (توجه: تمام سرعنوانهای پاورپوینت در اینجا ذکر نشده است)

فصل اول :کلیات

تعریف روان شناسی تجربی

تنظیم و طبقه بندی نتایج

دشواری های روش آزمایشی 

تاریخچه 

دو جریان فکری که روان شناسی تجربی را تحت تأثیر قرار داد

نقد روان شناسی تجربی

انتقادهای پل فرس

فصل دوم: روش شناسی

آزمایش ۱٫ اثر آگاهی از نتایج عملکرد

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

نتایج تحلیل

آزمایش ۲٫ سطوح کارایی

فصل چهارم: واکنشهای هیجانی

آزمایش ۳٫ واکنش در مقابل ترس و خشم

فصل پنجم: فرایندهای حسی و روشهای سایکوفیزیک

آزمایش ۴٫ حساسیت پوستی .۱آستانه مطلق تماس

آزمایش ۵ . حساسیت پوستی۲٫ آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیص

آزمایش ۶٫ آستانه اختلافی

آزمایش ۷٫ تضاد و پس تصویرها

آزمایش ۸: کورنگی

فصل ششم :ادراک

آزمایش ۹٫ خطای مولر- لایر

آزمایش ۱۰ .خطای بینایی – حرکتی

آزمایش ۱۱٫ اثر پس تصویری

فصل هفتم: یادگیری و حافظه

آزمایش ۱۲: یادگیری از راه کوشش و خطا

آزمایش ۱۳٫ یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی

مشخصات پاورپوینت روانشناسی تجربی در یک نگاه 

نام پژوهش:روانشناسی تجربی

فرمت فایل:  ppt

تعداد اسلاید: ۱۲۶

قابلیت ویرایش: دارد

حجم فایل: ۱ MB

رشته و مقاطع تحصیلی مرتبط:

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی گرایش های روانشناسی

مفید فایده در: 

ارائه، کنفرانس، تکلیف پژوهشی و درسی، یادگیری و پیگیری علاقه شخصی

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …