سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (جینکز و مورگان، ۱۹۹۹) گسترده ترین سیاهه ای است که از سطوح گزارش خود به عنوان یک متغیر وابسته استفاده می کند. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز دارای ۳۰ سوال و ۳ خرده مقیاس است: استعداد، کوشش و بافت.

گویه های پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز-مورگان  مشتمل بر استعداد، بافت و کوشش با استفاده از مقیاس لیکرت به صورت پاسخ‌های چهار گزینه ای شامل: کاملا مخالفم، تا حدودی مخالفم، تا حدودی موافقم و کاملا موافقم طراحی شده اند که به ترتیب دارای نمرات ۱، ۲، ۳ و ۴ می باشند.

به منظور بررسی روایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز از تحلیل عوامل بهره گرفته شده است.

سه عامل اصلی در پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES):

اولین عامل گویه های مربوط به استعداد،

دومین عامل با گویه های عامل بافتی،

و سومین عامل با گویه های عامل کوشش هماهنگ بودند.

این محققان همبستگی گویه ها با نمره کل این پرسشنامه را در سطحی مطلوب و معنادار گزارش کرده اند.

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES). کلاه فارغ التحصیلی به همراه لوگوی آزمودنی

از آنجا که برای این پرسشنامه نقطه برش تعیین نشده است، با توجه به پژوهشهای صورت گرفته قبلی و همچنین مشورت با متخصصان در این پژوهش مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان به سه طیف (خودکارآمدی تحصیلی کم، خودکارآمدی تحصیلی متوسط و خودکارآمدی تحصیلی زیاد) تقسیم بندی شد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: WORD

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

منابع :

تعریف مفهومی:

تفسیر:

مولفه ها: استعداد، بافت و کوشش

روش نمره گذاری:

پرسشنامه اصلی به زبان لاتین:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

رضایت زناشویی چیست

رضایت زناشویی چیست؟

یکی از مهم ترین تعاریف مفهوم رضامندی زوجیت با رضایت زناشویی توسط “هاپکینز” انجام گرفته …