سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

پرسشنامه رفتار سازشی واینلند

پرسشنامه رفتار سازشی واینلند

پرسشنامه رفتار سازشی وایلنلند که دارای ۸ زمینه خودیاری عمومی، خودیاری در خوردن، خودیاری در پوشیدن، خودرهبری، مشغولیات، جابه جایی، ارتباط، و اجتماعی شدن است؛ در سال ۱۹۶۸ توسط دال (Doll) روی ۶۲۰ مردو زن در هر یک از گروه‌های سنی (تولد تا ۳۰سالگی) هنجاریابی شده است و ضریب پایایی آن ۹۲/۰ گزارش شده است (آناستازی، ۱۳۷۱).

پرسشنامه رفتار سازشی وایلنلند ۱۱۷ سوال دارد که نمره های ۰ ، ۰/۵ یا ۱ را به خود اختصاص می‌دهند. توکلی، بقولی، قامت بلند، بوالهری و بیرشک (۱۳۷۹) این مقیاس را در ایران در مقاطع سنی تولد تا ۱۸ سالگی و ۱۱ ماهگی هنجاریابی کردند.

۱۶۵۰ آزمودنی بهنجار در ۱۵ گروه سنی در مناطق شهری و روستایی استان‌های فارس، خراسان، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد و شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روایی آن، این مقیاس بر روی ۱۳۰ فرد کم توان ذهنی به کار برده شد. افزون بر آن برای تعیین پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی بر روی ۱۷۰ نفر از پدران و مادران آزمودنی ها اجرا گردید.

یافته های این پژوهش نشان داد که ماده‌های مقیاس در مورد جامعه ایرانی از پایایی و روایی رضایت بخش برخوردار است. همچنین جدول‌های نمره‌های هنجار شده با فواصل سنی ۲، ۳، و ۴ ماه و سطوح انطباقی در مورد قلمروها و بخش مرکب رفتار سازشی، سطوح ناسازگار در قلمرو رفتار ناسازگار، رتبه های درصدی و نمره های هنجارشده نه گانه، معادل های سنی در قلمروها و زیرقلمروها و بخش مرکب رفتار سازشی محاسبه گردید.

در هرماده، اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت‌های آزمون، بلکه از راه مصاحبه با مطلعین (پدر، مادر و یا اعضای خانوده یا مربی) یا خود آزمودنی، به دست می‌آید.

پرسشنامه رفتار سازشی واینلند. روانشناس در حال بررسی و صحبت با کودک 7 ساله ناسازگار و بلاتکلیف و غمگین.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل :  Word

+

تعداد سوالات:۱۱۷

+

روش نمره گذاری

+

راهنمای اجرا

+

تفسیر

+

جدول تبدیل نمره کل مقیاس به سن اجتماعی

+

منبع

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

رضایت زناشویی چیست

رضایت زناشویی چیست؟

یکی از مهم ترین تعاریف مفهوم رضامندی زوجیت با رضایت زناشویی توسط “هاپکینز” انجام گرفته …