دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی درمان فراشناخت در بهبود اختلال بیش فعالی- کم توجهی(ADHD) بزرگسالان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان AnchorAnchorاثر بخشی درمان فراشناخت در بهبود اختلال بیش فعالی- کم توجهی(ADHD) بزرگسالان که در ۲۰ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

بین ۷۰-۳۰ درصد کودکان مبتلا به این اختلال، در نوجوانی و بزرگسالی هم معیارهای تشخیصی DSM-IV را دارند (بویک و استاب[۱]، ۲۰۰۰). مشکلات توجه و تمرکز وسیستم حرکتی، تکانش گری، به هم ریختگی، عدم تحمل استرس، تغییرات هیجانی و خلقی و احتمالا اختلال در روابط بین فردی، ADHD بزرگسالان را مشخص می کند( تیتر، ۱۹۹۸). افراد بالغ مبتلا به ADHD در برنامه ریزی، تکمیل و به پایان رساندن تکلیف، انجام دادن به موقع وظایف کاری، گوش دادن به صحبت های دیگران، حفظ توجه هنگام خواندن، تصمیم گیری با فکر و … مشکل دارند(وندر، ۱۹۹۵).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

اختلال  ADHDبزرگسالی مشکلات زیادی برای افراد مبتلا ایجاد می کند و موفقیت اجتماعی، تحصیلی و رشد عاطفی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد (سیلور[۲]، ۲۰۰۰). از سویی دیگر، این اختلال خطر سوء مصرف مواد، بزهکاری، زندانی شدن، شکست های شغلی، طلاق و مشکلات ازدواج را افزایش می دهد (وندر و ولف[۳]، ۲۰۰۱).

مطالعه کسلر و همکاران(۲۰۰۶) که به منظور بررسی شیوع و عوامل وابسته با اختلال ADHD در بزرگسالان در آمریکا انجام شده است. اختلال ADHD را به صورت هم ابتلایی با سایر اختلالات روانی موجود در DSM-IV قویا تاکید کرده است و به لزوم تلاش به منظور افزایش شناسایی و درمان و همچنین لزوم تحقیق جهت مشخص کردن اثرات درمانی به منظور کاهش تعداد مبتلایان و کاهش ماندگاری و شدت بیماری در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کم توجهی تاکید کرده است (عربگل، حیاتی و حدید، ۱۳۸۳).

-ادبیات پژوهش:

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱- اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD)  بزرگسالان

۲- درمان فراشناخت

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …