مقیاس اضطراب زانک

پرسشنامه اضطراب زانک S.A.S

مشخصات فایل این پرسشنامه :

تفسیر: دارد

تعداد: ۲۰ سوال

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …