پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ

پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ

مطابق پرسشنامه احساس انسجام؛ یکی از متغیرهای شخصیتی که سبب تعدیل استرس های روزمره می شود و در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس انسجام روانی است (سالیوان، ۱۹۹۳). کسی که این احساس را داشته باشد اولا محرک‌های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی و توضیح می‌داند و ثانیا معتقد است منابعی برای روبه‌رو شدن با مطالبه‌های محرک‌ها وجود دارد.

این مطالبات، چالش‌هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونووسکی احساس انسجام را هسته ی اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند(آنتونوسکی،۱۹۸۷؛ به نقل از ساوولاینن،۲۰۰۵؛ آنتونوسکی،۱۹۹۶).

آنتونوسکی معتقد است که یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می‌کند. این تعدیل از این طریق صورت می گیرد که احساس انسجام روش‌های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس‌زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،۱۳۸۷).

البته این نکته حائز اهمیت است که احساس انسجام یک راهبرد مقابله ای خاص را فراخوانی نمی کند، بلکه بیشتر توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب برای هر عامل استرس زایی که در زندگی با آن مواجه هستیم را مهیا می کند (توماتسون، ساساهارا، اومدا، هایاشی، اوسامی، یوشینو، کاگیاما، ناکامورا، ماتسوزاکی، ۲۰۰۹). بنابراین معقولانه است که احساس انسجام ارتباط مثبتی با انواع راهبردها داشته باشد.

احساس انسجام روانی نقش مهمی در رابطه با کنترل ناشی از بیماری مزمن ایفا می‌کند. احساس انسجام روانی بالا منجر به بهزیستی جسمی و روانی بهتر در افراد می شود (آقایوسفی و شریف، ۲۰۱۱). احساس انسجام روانی یک جهت گیری شخصی به زندگی است که به عنوان منبعی درونی، سلامت جسمانی و روانی را تقویت می کند.

آنتونوسکی احساس انسجام روانی را اینگونه توصیف کرده است:

“یک جهت گیری کلی، یک احساس نافذ و پایدار و پویا از اطمینان به اینکه رویدادهای زندگی که شخصی با آن مواجه می شود، قابل درک، ساختار یافته و قابل توضیح اند. منابعی که برای رویارویی با آنها وجود دارد و این رویدادها معنی دار و سزاوار درگیر شدن هستند”.

وی بیان می کند که مردم زمانی احساس انسجام را تجربه می کنند که زندگیشان معنی دار، کنترل پذیر و قابل درک باشد (آنتووسکی، ۱۹۹۳).

پرسشنامه احساس انسجام یک آزمون ۳۵ سوالی است که به صورت ۳ یا ۵ گزینه ای است و گزینه ها با مقیاس ۳ درجه ای لیکرت نمره‌گذاری می‌شود. به این صورت که فردی که به هر یک از دو گزینه اول پاسخ دهد، نمره ۳ که بالاترین امتیاز است و چنانچه به هر یک از دو گزینه آخر پاسخ دهد، نمره ۱ که پایین ترین امتیاز است را دریافت می کند. حداقل و حداکثر نمره در پرسشنامه احساس انسجام به ترتیب ۳۵ و ۱۰۵ است.

احساس انسجام فلنسبرگ

پرسشنامه احساس انسجام شامل ۳ زیر مقیاس فهم پذیری (توانایی درک)، توانایی مدیریت و معناداری است. نسخه ۲۹ و ۱۳ سوالی پرسشنامه احساس انسجام توسط آنتونوسکی ساخته شده بود و این پرسشنامه توسط فلنسبرگ و همکارانش در سال ۲۰۰۶ تجدید نظر شد. فلنسبرگ(۲۰۰۶) برای بررسی اعتبار پرسشنامه احساس انسجام آلفای کرونباخ در دو پژوهش را به ترتیب ۴/۸۷% و ۲/۸۶% گزارش کرده است (صبری نظرزاده و عبدخدایی، ۱۳۸۹).

مشخصات فایل پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ:

قالب فایل: word

نویسنده: فلنسبرگ

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

منبع:

مقیاس/ طیف:۳ درجه ای لیکرت

مولفه:

نام مولفه ها: فهم پذیری(توانایی درک)، توانایی مدیریت و معناداری

تعریف مفهومی:

مقاله اصلی به زبان فارسی:

مقاله اصلی به زبان انگلیسی:

سوالات پرسشنامه به زبان انگلیسی:

توجه: لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می‌شود. 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …