پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر

Anchorپرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر

اضطراب موقعیتی؛ این پرسشنامه توسط اشپیلبرگر به منظور دو نوع اضطراب تهیه گردید و دارای ۴۰ ماده و دو مقیاس اضطراب صفت و حالت است. در اضطراب خصیصه‌ای یا اضطراب صفت از آزمودنی خواسته می‌شود که هنگام پاسخ دادن به سوالات، احساسات عمومی خود را در نظر بگیرد (اضطراب به عنوان یک ویژگی) و در اضطراب موقعیتی یا حالت از او خواسته می شود که مطابق احساس فعلی خود پاسخ دهد (اضطراب به عنوان یک حالت).

در مقیاس اضطراب آشکار از آزمودنی خواسته می شود گزینه ای را که احساس فعلی او را بیان می کند را انتخاب نماید.

۱-خیلی کم               ۲- کم              

۳- زیاد                     ۴- خیلی زیاد

 

و در پاسخگویی به مقیاس اضطراب پنهان، از آزمودنی خواسته می‌شود گزینه ای را که احساس معمولی و همیشگی او را بیان می کند، انتخاب نماید.

۱-تقریبا هرگز                   ۲-گاهی اوقات             

     ۳- بیشتر اوقات                 ۴-تقریبا همیشه

مشخصات فایل پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر :

  • قالب فایل: pdf

  • تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۰

  • روایی و پایایی: دارد

  • روش نمره گذاری: دارد

  • تفسیر: دارد

  • منابع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …