پرسشنامه انسجام درونی کیمیایی

این پرسشنامه یک پرسشنامه ۵۰ سوالی است که توسط دکتر کیمیایی، جوزی و ارقبایی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس برای سنجش میزان قابل درک بودن، قابل مدیریت بودن و معنادار بودن وقابع از نظر فرد می باشد.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مولفه ها: دارد(مقیاس معناداری، شامل ۲۳ سوال و مقیاس قابل مدیریت بودن، ۶ سوال و مقیاس قابل درک بودن شامل ۲۰ سوال )

تعداد سوالات : ۵۰

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: pdf

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …