پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

اعتماد از مهمترین ویژگی های مورد نیاز در ایجاد ارتباط میان انسان ها است. با تغییر جوامع سنتی و تبدیل شدن آنها به جوامع مدرنی که دیگر روابط چهره به چهره، ویژگی غالب آن نیست، شکل گیر اعتماد نیز تغییر کرده است. در چنین شرایطی اعتماد با تعاریف متعددی همراه شده است. کلمن مبنای شکل گیری و تدام اعتماد را حفظ و ارضاء منافع می داند. از نظر گیدنز نیز اعتماد مخصوص روابط پیچیده و رسمی است و لازمه روابط در جوامع نوین، انتزاعی و مدرن امروزی است. وی در نظریات خود بحث زمان و مکان را مطرح می کند و معتقد است که این دو مفهوم(زمان و مکان) نقش مهمی در اعتماد دارند. در جوامع قدیم بعلت اینکه زمان و مکان محدود و بسته بود و روابط چهره به چهره بودند، اعتماد در همه روابط وجود داشت و مشکلی از لحاظ نبود اعتماد وجود نداشت. اما در جوامع جدید بخاطر گستردگی مکانها و از بین رفتن سدهای زمانی و مکانی برای ارتباطات و روابط مردم با یکدیگر، اعتماد ها کم رنگ تر و حضورشان برای برقرای روابط ضروری تر شده است. فوکویاما نیز با رویکردی اقتصادی به مساله اعتماد پرداخته و آن را بخشی از سرمایه اجتماعی می داند. وی معتقد است اعتماد میان افراد یک جامعه باعث می شود آنها با تشکیل گروه ها و شرکتهای جدید با یکدیگر همکاری کنند و از این راه به منافع اقتصادی دست پیدا کنند. بنابر این میان سطح اعتماد با پیشرفت جوامع ارتباط مستقیمی وجود دارد.

مفهوم اعتماد:

اعتماد به منزله یک شاخص کلیدی سرمایه اجتماعی(Social capital) فرآیند دگرگون شدن پیوندهای یک سویه به چند سویه است که در آن همبستگی بین افراد افزایش می یابد و علاقه آنها نسبت به یکدیگر فزونی می گیرد و راه را برای کنترل خود(Self-control) هموار می سازد. 

جهت مشاهده ادامه تعریف مفهومی بر روی دکمه خرید کلیک کنید و در ایمیل خود آن را دریافت نمایید.

پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف دارای ۲۵ سوال است که در طیف نمره گذاری ۵ درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و دارای مولفه های -رفتار مبتنی بر اعتماد کردن، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا:

۱-به دوستان قدیمی خود اعتماد دارم.

۲-معتقدم واژه ها و عباراتی که در ذهن نسبت به فرد خاصی دارم به اعتماد و انتظار من از آن فرد رنگ و بو می بخشد.

قالب فایل: Word 2007

تعداد مقالات همراه: ۲

منابع: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …