پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T)

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T)

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه رایج‌ترین ابزار مداد-کاغذی در زمینه نیاز پیشرفت است که هر منس در سال ۱۳۷۰ تهیه و تدوین کرد. در سال ۱۳۸۱ توسط شکرکن و برومند نسب به فارسی ترجمه شد.

این پرسشنامه ۲۹ ماده دارد که به صورت جملات نیمه تمام می باشند. ضریب اعتبار آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر ۸۳۲/۰ می باشد.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس حاوی ۲۹ سوال چهار گزینه ای است که بر مبنای  ده ویژگی که متمایزکننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین توسط هرمنس به شرح ذیل تهیه گردیده است

۱-بالا بودن سطح آرزو

۲-انگیزه قوی برای تحرک به سمت بالا

۳-مقاومت طولانی در مواجهه با تکلیف با سطح دشواری متوسط

۴-تمایل به اعمل تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام

۵-ادراک پویایی از زمان، یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند.

۶-آینده نگری

۷- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار

۸-بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار

۹- انجام دادن کاری به نحو احسن

۱۰- رفتار ریسک کردن پایین

 

مشخصات فایل پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس:

  • قالب فایل: pdf

  • تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۹

  • روایی و پایایی: دارد

  • منابع : دارد

  • روش نمره گذاری: دارد

  • تفسیر: دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

خانمی روی صندلی و در میانه ناراحتی ها

نحوه کاهش استرس در زندگی و تشخیص به هنگام آن

استرس بخشی از زندگی روزمره است و در حال بیشتر شدن میزان آن است، آزمودنی …