پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده، یعنی همبستگی، انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتباط تأکید دارد.

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون « FACES-III » سومین ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده است. پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون برای قرار دادن خانواده ها در«الگوی حلقوی پیچیدۀ» تدوین شده است و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضع حاضر (ادراک) و در وضعیت دلخواه (ایده آل) آنها انجام می دهد. بنابراین، در این مقیاس به همان ۲۰ سوال به دو طریق متفاوت پاسخ داده می شود.

پرسشنامه همبستگی خانواده
همبستگی خانواده

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون را می توان با تغییر واژه های بعضی از سوالهای آن روی زن و شوهر ها نیز اجرا کرد (مثلاً سوال اول به این صورت تغییر می کند ،« ما از یکدیگر کمک می گیریم» ). برای هر یک از سه بعد عملکرد خانواده ، مقیاس های درجه بندی بالینی نیز وجود دارد.

 

روش نمره گذاری پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون

نمرۀ کل مقیاس FACES-III» ، جمع نمره تمام پرسشها، نمرۀ «همبستگی» خانواده با جمع نمرۀ سوالهای فردی و نمرۀ «انطباق پذیری» خانواده با جمع نمرۀ سوالهای زوج بدست می آید.(تفسیر پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون در داخل فایل قرار گرفته است).

 

روایی و پایایی پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون

مقیاس FACES-III با الفای ۶۸/۰ برای کل ابزار ، آلفای ۷۷/۰ برای «همبستگی» خانواده ، و آلفای ۶۲/۰ برای «انطباق پذیری» خانواده، از یک همسانی درونی نسبتاً خوب برخوردار است. اطلاعات باز آزمایی در اختیار نیست، اما ضرایب همبستگی در بازآزمایی FACES-III برای «همبستگی» خانواده ۸۳/۰ و برای «انطباق پذیری» خانواده ۸۰/۰ بود که نشان دهندۀ ثبات بسیار خوبی است. (جونز، قاردنر، ۲۰۰۲). همچنین در تحقیق لطفی نیا و همکاران (۱۳۸۸) آلفای کرونباخ برای همبستگی ۶۸/۰ و برای انطباق پذیری ۶۳/۰ بدست آمده است.(روایی و پایایی پرسشنامه به صورت کامل داخل فایل مربوطه قرار گرفته است)

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون :

Anchor۱-برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد……..

۲-مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

۳- در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……

مشخصات فایل پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده:

قالب فایل: Word

مقیاس: ۵ درجه ای طیف لیکرت

تعریف مفهومی:

روش نمره گذاری:

منبع:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =