پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران

پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران

پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران
اهمال کاری شغلی

اهمال کاری (تعلل ورزیدن) / بررسی علل، راه کارها و درمان

بحث اهمال کاری، از جمله مباحث به ظاهر کوچک اما بسیار مهمی است که ریشه ای اخلاقی و روانی دارد. در این مقاله نویسنده محترم سعی نموده است که از منظر روان شناختی و با رویکرد رفتار درمانی به این معضل بپردازد و از منظر منابع دینی، نقلی و عقلی، کتاب و سنّت نیز آن را مورد توجه قرار دهد.

این واژه در غرب، به ویژه در عرصه روان شناسی، حدود چهل سال است که مطرح شده است.(۲) تنها استاد روان شناسی که درباره تاریخچه اهمال کاری بحث کرده است، “پل ت. رینجن باخ”(۳) می باشد. وی کتابی به نام بررسی تاریخی علل اهمال کاری(۴) تألیف کرده است. هرچند موضوع انتخابی او جالب است، اما کمک چندانی برای حل مسأله ارائه نداده است.(۵) پس از وی، دو نفر از نویسندگان به نام های “آلبرت آلیس”(۶) و “ویلیام جیمزنال”،(۷) به نگارش کتاب روان شناسی اهمال کاری(۸) همت گماردند که در نوع خود کاری بدیع و قابل ارائه است.

تعریف اهمال کاری

روان شناسان در تعریف اهمال کاری گفته اند: اهمال کاری این است که کاری را که تصمیم به اجرای آن داریم به آینده موکول کنیم.(۹) در یک کلمه می توان گفت: جوهره این آسیب روانی “به تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کار” است. بنابراین، اهمال هم در امور فردی و هم جمعی معنا و مفهوم پیدا می کند. در نهایت می توان گفت: در همه این معانی نوعی “این دست آن دست” کردن نهفته است.

ویژگی های اهمال کار

  • اهمال کار، تصمیم به انجام کاری می گیرد ولی بدون علت شناخته شده آن را به تعویق می اندازد.
  • ۲٫ بی شک همگان، حتی مبتلایان به اهمال کاری، این آسیب روانی را نکوهش کرده و از آن تنفر دارند؛(۱۷) زیرا این حالت………
  • …………

 

اهمال کاری بر بهره وری فردی و سازمانی اثرات منفی زیادی بر جای می گذارد. اهمال کاری پدیده جدیدی نیست؛ بلکه یک معضل جهانی می باشد که در همه فرهنگها وجود دارد و بیش از ۲۰ درصد افراد در کارهای روزمره خود اهمال کاری را تجربه می کنند. اهمال کاری به تعویق انداختن مسئولیتهایی است که افراد موظف به انجام دادن آنها هستند(۳۱) و شامل حوزه های مختلفی می باشد که یکی از آنها تاخیر در انجام فعالیتهای شغلی و کاری می باشد. سازمانهایی که افراد آن مبتلا به تعلل در کار می باشند: خستگی، ناامیدی، ترک کار،غیبت از کار، و عدم موفقیت و مشکلات جسمی و روحی از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول، افت عملکرد و کارآیی از ویژگیهای سازمانی آنان خواهد بود(۴۸). اهمال کاری می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری داشته باشد و موجب عدم بهره وری فردی و سازمانی گردد و همچنین صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد(۳، ۱۵). 

مشخصات پرسشنامه اهمال کاری شغلی بدیع و همکاران:

قالب فایل: Word

روایی پایایی:

مقیاس/طیف: ۵ درجه ای طیف لیکرت

روش نمره گذاری:

مولفه ها:

نام مولفه ها: اهمال کاری شغلی اختصاصی، اهمال کاری شغلی عملی، اهمال کاری شغلی ناشی از اهمیت امور زندگی(غیرشغلی) و اهمال کاری اهمیت امور شغلی

تعریف مفهومی:

تفسیر:

به همراه:

یک مقاله مربوط به اهمال کاری ۴۳ صفحه ای در قالب Word 

و

یک مقاله مرتبط دیگر در قالب pdf

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …