پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدیابت گروهی ناهمگن از بیماریهای سوخت و ساز است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند و اختلال سوخت و ساز کربوهیدرات، چربی و پروتوئین است و در نتیجه وجود نقایصی در ترشح انسولین و یا عمل انسولین ایجاد می شود(انجمن دیابت آمریکا[۱]، ۲۰۰۵) این بیماری در قلب مسائل رفتاری است و عوامل روان شناختی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند(اسنوک[۲]، ۲۰۰۲؛ دنولت[۳]، ۲۰۰۵).امروزه، شیوع دیابت رو به رشد است و راه های گوناگونی برای کنترل و کاهش عوارض آن وجود دارد هرچند عوامل زیادی برکنترل دیابت مؤثر هستند. این عوامل شامل حمایت روانی اجتماعی، عقاید بهداشتی، نگرش بهداشتی، خود کارآمدی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و فاکتورهای رفتاری یا روش زندگی هستند. در بین این عوامل خودکارآمدی است که موجب ارتقای رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی این بیماران می گردد(بارث[۴] و همکاران، ۲۰۰۴). در سال های اخیر تحولات صورت گرفته در زمینه ی درمان اختلالات روان شناختی و بیماری های مزمن نظیر دیابت، موجب گردیده تا روش های نوینی توسط روان شناسان بالینی مطرح و ارایه گردد(بارث و همکاران، ۲۰۰۴؛ پاول[۵] و همکاران، ۲۰۰۷). از جمله این موارد می توان به شیوه ی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی در درمان دیابت نام برد. هدف اصلی این مداخلات حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی از طریق دو فرایند عمده بر کنترل بیماری دیابت مؤثر است: ۱- اثر مستقیم حمایت اجتماعی از طریق رفتارهای مرتبط با سلامت مثل تشویق رفتارهای سالم- ۲- اثر تعدی کننده حمایت اجتماعی که به تعدیل آثار فشار عصبی حاد و مزمن بر سلامت و همچنین افزایش سازگاری با فشار عصبی بیماری دیابت کمک می کند(لت[۶] و همکاران، ۲۰۰۵).

بیماری دیابت یکی از بیماری های مزمن و یکی از علت های مهم مرگ و ناتوانی در سراسر دنیا می باشد. براساس آخرین آمار موجود، حدود ۱۷۱ میلیون نفر در دنیا از این بیماری رنج می برند و تخمین زده می شود که این رقم در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر شود(۱). شیوع این بیماری در ایران حدود ۶% جمعیت یعنی حدود ۴ میلیون نفر تخمین زده شده است(۲). این بیماری در اثر ناتوانی بدن در تولید و یا مصرف انسولین ایجاد می گردد و سندرمی است که به دنبال عدم تعادل بین نیاز به انسولین و تأمین آن به وجود می آید و مشخصه آن افزایش قند خون و اختلال سوخت و ساز کربوهیدرات، پروتئین و چربی می باشد(۳). دیابت به عنوان یک بیماری، تاریخچه ای به قدمت بشر دارد(۴).

معرفی پرسشنامه ی Anchorپرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت:

پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت[۷](ADDQOL19)(برادلی و همکاران[۸]، ۱۹۹۹) ADDQoL دارای ۱۹ گویه است و برای اندازه گیری ادراک افراد در مورد تاثیر دیابت بر کیفیت زندگی طراحی شده است. هر گویه در یک مقیاس هفت درجه ای نمره گذاری می شود. آنچنانکه آلفای کرونباخ(۸۵/۰) نشان می دهد، پایایی درونی خوبی وجود دارد. تحلیل عاملی و ضریب آلفای گرونباخ، از ادغام گویه ها در یک مقیاس حمایت می کند. این ابزار، هم برای دیابتی های وابسته به انسولین و هم غیروابسته به انسولین طراحی شده است. روایی سازه ی ADDQoL توسط تفاوت میان بیماران انسولینی و بیمارانی که قرص مصرف می کنند یا رژیم غذایی دارند تایید می شود.

روش نمره گذاری و مولفه های پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

۱- اگر دیابت نداشتم، از فعالیت های زمان فراغت خود …  لذت می بردم:

۲– اگر دیابت نمی داشتم، زندگی شغلی من … بود.

مشخصات فایل پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات:۹

تعداد سوالات: ۱۹

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری  : دارد

تعریف مفهومی: دارد


[۱] – American Diabetes Association(ADA)

[۲] – Snoek

[۳]– Denollet

[۴] – Barth

[۵] – Powell

[۶] – Lett

[۷] – AnchorAudit of Diabetes-Dependent Quality of Life(ADDQoL)

[۸] – Bradly, Todd, Gorton, Symonds, Martin,& Plowright

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …