مقاله ترجمه شده ادراک فضیلت سازمانی و خشنودی پیش بینی کنندگان رفتارهای شهروندی سازمانی

چکیده مقاله لاتین ادراک فضیلت سازمانی و خشنودی پیش بینی کنندگان رفتارهای شهروندی سازمانی:

رسوایی های مالی و اخلاقی در سال‌های اخیر و در گوشه و کنار جهان، زمینه ای را برای توجه دوباره به نقش فضیلت ها در محیط‌های سازمانی فراهم کرده است. این مطالعه تجربی درصدد مشارکت در کمک به این رویکرد جدید است. در این پژوهش ۲۶۰ نفر از کارکنان ادراکشان را نسبت به فضیلت سازمانی و سلامت عاطفی در محل کار(یکی از شاخص‌های عمده رضایت کارکنان) گزارش نمودند. و سرپرستان‌شان هم رفتارهای شهروندی سازمانی آنها را گزارش دادند. یافته اصلی پژوهش این بود که ادراک نسبت به فضیلت سازمانی بعضی از رفتارهای شهروندی سازمانی را هم به طور مستقیم و هم به صورت واسطه ای از طریق نقش میانجیگر بهزیستی عاطفی پیش بینی می کند.

این مقاله ترجمه مقاله لاتین (Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors) و مربوط به سال ۲۰۱۰ می باشد که در قالب فایل Word و در ۱۵ صفحه آماده شده است.

 

مطالب مرتبط:

فضیلت سازمانی چیست؟ 

مقاله ترجمه شده ادراک فضیلت سازمانی و خشنودی پیش‌بینی کنندگان رفتارهای شهروندی سازمانی

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …