مقاله فضیلت سازمانی چیست؟

فضیلت سازمانی چیست؟

مقاله فضیلت سازمانی چیست در قالب فایل Word  و در ۲۰ صفحه می باشد که  عناوین آن عبارتند از:

 

۱- معنای لغوی فضیلت

 

۲-معنای اصطلاحی فضیلت

  • فضیلت: برتری، مزیت، فزونی در معرفت و دانش، صفت نیکو؛ مانند شجاعت، عفّت و مانند اینها(۸)
  •  virtue: فضایل، محاسن، آداب پسندیده، خصایص. کلیسای قرون وسطا به هفت خصلت یا فضیلت معتقد بود(۹)
  •  فضیلت: ضدرذیله و نقیصه، پاک‌دامنی، پرهیزگاری، اخلاق حسنه، برتری، بزرگی، بهتری، لقب احترام، مقام محترم دانشمند بزرگوار(۱۰)
  •  Virtue: تقوا، پرهیزگاری، پاک‌دامنی، عفّت، جشن، فضیلت هنر، خوبی، سیرت، خوبی پسندیده، محاسن، آداب پسندیده، خاصیت(۱۱).
  •  فضیلت: برتری، مزیّت، فزونی، افزونی در علم و معرفت و بخشش(۱۲).
  •  فضیلت: مزیّت، برتری، افزونی در علم و معرفت(۱۳).
  •  فضیله: تعالی اخلاقی، علّو درجه، پاک‌دامنی، فضیلت، تقوا، امتیاز، برتری، مزّیت(۱۴).

 

۳-معنای فضیلت از دیدگاه متفکران اسلامی و غربی

از نظر فارابی، «فضیلت» عبارت است از:

” هیأت‌های نفسانی که آدمی بدان‌ها افعال نیک و زیبا را انجام می‌دهد”.

وی در ادامه می‌گوید:

” هر گاه استعداد طبیعی به سوی انجام افعال با فضیلت باشد و آن افعال تکرار و عادت شوند و در اثر عادت، هیأتی در نفس پدید آید که این افعال از آن صادر شود، آن هیأت‌های ایجادشده از عادت را «فضیلت» گویند و نام آن استعداد طبیعی، نه فضیلت است و نه رذیلت، هرچند که از آن افعال واحدی صادر شود” (۱۹)….

 

هیوم «فضیلت» را یک حالت و کیفیت نفسانی می‌داند که مورد پسند و رضایت همه اشخاصی است که آن را بررسی و در آن تأمّل می‌کنند و یا کیفیتی است که لذت را در ناظران بی‌طرف ایجاد می‌کند و اسباب تحسین را فراهم می‌آورد. در مقابل، «رذیلت» کیفیتی است که رنج و تنفّر در پی دارد و اسباب تقبیج فراهم می‌آورد. از نظر هیوم، لذت و رنجی که از هر عمل یا کیفیت ذهن ناشی می‌شود، فضیلت یا رذیلت بودن آن را معیّن می‌کند(۲۲)….

فضیلت سازمانی چیست؟. تیم کاری که موفق هستند و دست در دست هم.

۴-فرق فضیلت با کلمات مشابه مثل اخلاق، ارزش و..

واژه «اخلاق» جمع «خلق» و در لغت، به معنای سرشت و سجیّه است. معنای این واژه در فرهنگ عالمان اخلاق، نزدیک به معنای لغوی و برگرفته از آن است. خلق حالتی راسخ برای نفس است که او را به انجام کارهایی بدون اندیشه و تأمّل برمی‌انگیزاند. با دقت در تعریف یادشده، معلوم می‌شود:…

 

۵-تعریف سازمانهای فضیلت محور

سازمان‌های فضیلت‌محور به سازمان‌هایی اطلاق می‌گردد که بر اساس فضیلت‌های اخلاقی شکل می‌گیرند و مدیران و کارکنان آن انسان‌های فضیلت‌مدار هستند و ارتباطات و فعل و انفعالات سازمانی بر اساس فضایل اخلاقی تنظیم می‌گردد……

 

۶- ابعاد و مؤلّفه‌های فضیلت در سازمان‌ها

 

۷- فضایل مطرح در سطح سازمانی

 

۸-نتیجه گیری

 

مطالب مرتبط:

مقاله ترجمه شده ادراک فضیلت سازمانی و خشنودی پیش‌بینی کنندگان رفتارهای شهروندی سازمانی

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …