پرسشنامه اهمال کاری لی

Anchorاهمال کاری[۱] منجر به انجام یک کار بی ثمر می شود. اهمال کاری سارق زمان است و باعث می شود، فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر می کند. اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن انجام کار و ارجاع عمل به آینده(ساتن[۲]، ۲۰۰۹).

از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس[۳]، ۱۹۹۶). در واقع اهمال کاری راه فرار از زیستن تا سر حد امکان در لحظات حال است(دایر[۴]، ۱۹۹۷). اهمال کاری هنر ادامه دادن دیروز و اجتناب از امروز است. تصمیم به تعویق انداختن کاری که می توان در زمان حال انجام داد، ظاهرا جانشین قابل قبولی است برای عملی ساختن آن و این امکان را فراهم می آورد که خود را فریب دهیم و فکر کنیم که با انجام ندادن کاری که قصد انجام آن را داشتیم به خودمان دروغ نگفته ایم. اهمال کاری کار بشر است، اما منظور از اهمال کاری مورد بحث، تاخیری طبیعی و معمولی نیست که گاهی اوقات پیش می آید. بلکه منظور نوعی ویژگی شخصیتی است که در رضایت فردی اختلال ایجاد می کند و به کیفیت روابط انسانی آسیب می رساند، این نوع از اهمال کاری را می توان اهمال کاری مزمن یا سندرم فردا نامید(گلشنی، دلالی به نقل از برونو، ۱۳۸۴).

جوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کار است؛ بنابراین اهمال هم در امور فردی و هم در امور جمعی معنا پیدا می کند. پس در همه معانی نوعی این دست و آن دست کردن نهفته است. اهمال کاری به گونه های متفاوتی تجلی می یابد که از جمله آن می توان به موارد: رویا دیدن، نگرانی، بحران سازی، پرخاشگری، پرکاری، حواس پرتی، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در انجام امور، اشاره کرد(استیل[۵]، ۲۰۰۷، تریسی[۶] ۲۰۰۷؛ نینان و درایدن[۷]، ۲۰۰۷؛ آریلی، ۲۰۰۲).

روانشناسان عوامل گوناگونی را برای اهمال کاری برشمرده اند که می توان آنها را در دو طبق کلی قرار داد:

۱-عوامل درونی و روانی یعنی آسیبها و ناهنجاریهایی که مربوط به خود فرد اهمال کار است، مانند: احساس خودکم بینی، کوته بینی، توقع بیش از حد خود، پایین بودن آستانه تحمل، کمال گرایی وسواس گونه، فقدان قاطعیت گناه یا شرمساری، افسردگی، اضطراب(استیل، ۲۰۰۷؛ تریسی، ۲۰۰۸؛ ساتن، ۲۰۰۹؛ آیس، ۱۹۹۶؛ آقا تهرانی، ۸۵، عظیمی و میر هادی، ۱۳۸۵، قراچه داغی، ۸۴).

۲-عوامل بیرونی و محیطی : یعنی آسیبهایی که هنگام ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف، خود را نشان می دهد.

عوامل مثل: نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران، لج بازی با دیگران، تلاش برای جلب رضایت همگان، اهمال کاری و پرخاشگری انفعالی، همنشینی و دوستی با همکاران، عوامل هوس انگیز و سرگرم کننده، توقع بیش از حد از دیگران(نینان و درایدن، ۲۰۰۲، نیک فطرت، ۸۵؛ آقا تهرانی، ۸۵).

مقیاس اهمال کاری لی، یک مقیاس اندازه گیری مداد و کاغذی خودگزارش است و شامل ۲۰ سوال است. ماده های این مقیاس دارای پنج گزینه درجه ای لیکرت(هرگز، به ندرت، نظری ندارم، گاهی اوقات و اغلب اوقات) می باشد که آزمودنی یکی از این گزینه ها را انتخاب و با ضربدر علامت می زند. این آزمون زیر مقیاس ندارد و حاصل جمع نمرات میزان اهمال کاری تحصیلی فرد را نشان می دهد. …….

تعدادی از سوالات مقیاس اهمال کاری لی:

۱-اغلب خودم را در حال انجام کارهایی می بینم که روزها قبل قصد انجام آنرا داشته ام.

۲-من تکالیفم را درست تا زمانی که بخواهم آنها را ارائه دهم به تعویق می اندازم.

مشخصات فایل پرسشنامه اهمال کاری لی:

سوالات لاتین پرسشنامه: دارد

منبع: دارد

تعداد صفحات: ۷

تاریخچه: دارد


[۱] -Procrastination

[۲] – Sutton

[۳] – Ellis

[۴] – Dyer

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …