آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

در این پست از آزمودنی به معرفی تستی که به اندازه گیری میزان توجه می پردازد به همراه نمونه عملی و تفسیر آن که قابل تهیه و دانلود است در خدمت شما عزیزان هستیم.

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

حواس انسان در هر لحظه محرک های بی‌شماری را از محیط اطراف دریافت می‌کند که از میان آنها فقط تعداد اندکی برای ادراک و سایر فرآیندهای ذهنی برگزیده می شود. این توانایی حکایت از فرآیند توجه دارد.

ادراک به عنوان اساس همه فعالیت‌های عالی ذهن هنگامی به خوبی و سهولت انجام خواهد گرفت که حالت تمرکز و دقت در شخص وجود داشته باشد، پس می توان گفت که دقت یا توجه بر ادراک مقدم است.

ادراک اشخاص از موقعیت‌های مختلف نیز بستگی به میزان دقت آنها دارد. هرچه بیشتر به چیزی توجه کنند، آنرا بهتر درک می‌کنند.

بی‌توجهی حالتی است که در آن دقت متمرکز نیست و توجه شخص از چیزی به چیز دیگر منحرف می شود، بدون این که انتخابی در بین باشد. توجه به عنوان تمرکز یا عمل متمرکز کردن فعالیت ذهنی تعریف می‌شود.

این آزمایش به‌ منظور بررسی تأثیر حواس‌پرتی و کار مضاعف بر عملکرد افراد صورت گرفته است. به عبارت دیگر انسان هنگامی که دو کار را با هم انجام می‌دهد یا حین انجام دادن کاری دچار حواس‌پرتی می‌شود؛ نسبت به زمانی که فقط یک کار انجام می‌دهد یا حواس‌پرتی پیدا نمی‌کند بازدهی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا اصلا در عملکرد او تغیری ایجاد می‌شود؟
آزمایش صورت گرفته و در واقع اینگونه آزمایش‌ها بطور حتم توسط افراد دیگری هم مثل خود تولوز و پیرون هم انجام گرفته است ، که آزمایش آنان نیز نشان داد که حواس‌پرتی و کار مضاعف بر کارآمدی افراد تأثیر می گذارد .

ﻫﺪف آزﻣﺎﯾﺶ: ﺗﺤﻮل ﮐﺎراﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ).

 ابزار آزمایش:

  1.  زمان سنج
  2.  خودکار
  3.  آزمون مربع‌های دنباله دار آزمون تولوز- پیرون

   + آزمون مربع‌های دنباله دار در داخل فایل قرار دارد. به همراه:

روش اجرای آزمایش در ۱۳ مرحله
تصحیح اوراق
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی عملکرد
مقایسه کار آیی کل فرد در مراحل مختلف
نتیجه‌گیری

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون. دختر خانمی در حال انجام آزمون آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

مشخصات فایل آزمون :

قالب فایل: word

منبع: دارد

مولفه: دارد

روایی پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

نمونه عملی: دارد (به همراه تفسیر و توضیح کامل)

فرمت فایل نمونه عملی: word (18 صفحه)

 

منابع زیر ممکن است به پیشبرد بهتر پژوهش شما کمک کند:

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

خانمی روی صندلی و در میانه ناراحتی ها

نحوه کاهش استرس در زندگی و تشخیص به هنگام آن

استرس بخشی از زندگی روزمره است و در حال بیشتر شدن میزان آن است، آزمودنی …