دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و همکاران

ظرفیت انسان برای اعمال خودکنترلی به طور بحث برانگیزی یکی از قدرتمندترین توانایی ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است . افراد وقتی بتوانند بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند شاداب ترین و سالم ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می تواند اساسا با تغییر دادن خود در جهت تطابق با جهان پیرامون ، بهبود یابد.

نوع فایل: پی دی اف

پایایی و روایی: دارد

 منبع: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

مقاله اصلی: دارد

 تفسیر و توضیحات: دارد

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …