دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک

مقیاس خودکنترلی پایین گراسمیک و همکاران (۱۹۹۳): 

یک پرسشنامه ۲۴ ماده ­ای است که برای سنجش وضعیت خودکنترلی فرد مورد استفاده قرار می­ گیرد. با تبعیت از پژوهش الله وردی پور و همکاران (۲۰۰۶) از ۱۲  ماده از این پرسشنامه برای سنجش خودکنترلی پایین فرد استفاده شده است. از سوی دیگر در پژوهش الله وردی پور و همکاران که مقاله ISI بوده است نیز از نسخه ۱۲ سئوال استفاده شد….

پاسخ ­ها بر روی یک مقیاس لیکرت ۷ درجه­ های (۱= کاملاً موافق ، ۷= کاملاً مخالف) درجه بندی شده اند و نمرات پایین در این مقیاس نشان­ دهنده…..

توجیه استفاده ۱۲ ماده از ۲۴ ماده نیز این بوده است که کاربرد همزمان ۹۰ سئوال برای سنجش استعداد مصرف مواد و ۱۱۳ سئوال برای دینداری حجم پرسشنامه را تا حد زیادی بالا برده و پاسخگویی به آن از حوصله شرکت­کنندگان خارج بود و به همین دلیل به دنبال کم کردن تعداد سئوالات بودیم. از سوی دیگر در پژوهش الله وردی پور و همکاران که مقاله ISI بوده است نیز از نسخه ۱۲ سئوال استفاده شد

از این ابزار در مطالعات بسیاری استفاده شده است و ویژگی­های روان­سنجی قابل قبولی نشان داده شد. به طور مثال اسپنسر[۱] (۲۰۰۵) ضریب پایایی آن را با کاربرد روش آلفای کرانباخ ۹۲/۰ و پیژرو، گیبسون و تیبتس[۲] (۲۰۰۲) ۸۴/۰  گزارش دادند.

 

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنام بر روی تصویر درج شده است.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱-من اغلب بدون مقدمه و بدون توجه به پیامد کاری، بدان عمل می‌‌کنم.

۲-من به خواست و اصرار دوستانم به راحتی عمل میکنم.

 

 

مشخصات فایل این پرسشنامه:

تعداد سوالات: ۱۲

قالب فایل : Word

نحوه نمره گذاری:

روایی و پایایی:

مقاله همراه:

منبع:

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …