پرسشنامه تصمیم گیری بالینی

پرسشنامه تصمیم گیری بالینی

در سیستم بهداشتی مدرن، مسئولیت تصمیم- گیری تخصصی تر شده و با توجه به اینکه هزینه مراقبت های بهداشتی هر روز در حال افزایش است، درکنار توجه به بیمار، در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی تصمیمات، روز به روز شدت بیشتری        می یابد. تصمیمات درست، می تواند به کاهش هزینه و پیشرفت بیشتر کمک نموده، باعث تسهیل و افزایش استفاده از منابع انسانی و تجهیزات شده و در نهایت، موجب بهبود کیفیت مراقبت گردد(۳). در مقابل، تصمیم نادرست از پیشرفت جلوگیری  نموده، منابع را تضعیف کرده و باعث آسیب و زیان می شود(۴).

تحقیقات، نشان داده است که حدود ۶/۱۶-۴ درصد از بیماران بستری در بیمارستان های آمریکا، استرالیا و انگلیس بر اثر خطاهای پرستاری و پرسنل بهداشتی درمانی، که ناشی از عدم تصمیم گیری مناسب و صحیح بوده، دچار آسیب هایی مانند ناتوانی دائمی و مرگ می شوندکه درصد قابل توجهی از این آسیب ها قابل پیشگیری است(۵). بدین ترتیب، تصمیم گیری بالینی که بخش اساسی از اعمال حرفه ای پرستاری است، می تواند بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت، تاثیر گذارد(۶).

تصمیم گیری بالینی شامل دو بخش تصمیم گیری شهودی، ادراکات مرتبط و از قبل تدبیر شده در مورد یک وضعیت بالینی است و بر حواس و اطلاعات درک شده از منابع متعدد تکیه دارد. در حالی که فرآیند تحلیلی یک روش خطی را برای تصمیم- گیری در مورد یک مشکل نشان می دهد. در فرآیند تحلیلی احتمال آن وجود دارد که فرد به اعتقادات و ارزشهای شخصی خود در تصمیم گیری توجه نکند(۷).

درک بهتر تصمیم گیری بالینی در پرستاری، باعث افزایش تاثیر مداخلات بالینی و سازمانی شده و توانایی کار در ارتباط با بیمار را افزایش می دهد. مزیت اصلی آن برای پرستار، تقویت موقعیت او در تیم مراقبت بهداشتی است(۸). از این رو، درک تصمیم گیری و شناخت عوامل مؤثر بر آن، از جمله تفکر انتقادی، جهت عملکرد درست و به موقع و همچنین جستجوی راهکارهایی که قدرت و کیفیت تصمیم گیری بالینی پرستاران را ارتقاء می بخشد، لازم و ضروریست(۹،۶).

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

مولفه ها:

نام مولفه ها:دارای ۲ مولفه تصمیم گیری تحلیلی سیستماتیک و تصمیم گیری بالینی یا شهودی تفسیری می باشد.

تعریف مفهومی:

تفسیر:

نویسنده: لوری و همکاران 

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =