پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به کالاهای مد و مدگرایی

گرایش به مد، بیانگر نوعی تجدیدنظرخواهی و در واقع تلاش در جهت نو کردن و تغییر در مسائل مختلف ظاهری زندگی است. به عبارت دیگر گرایش وسیع به تغییر و تنوع، بیانگر حرص و نیاز شدید انسان برای ورود به قلمروهای جدید است، نیازی که جزئی از فطرت انسان ها را تشکیل می دهد. میل به تغییر از یک نیاز فطری سرچشمه گرفته و قابل سرکوب کردن نیست. برای همین انسان همواره به دنبال تغییر قالبها و فرار از کلیشه هاست. درهم آمیختگی اجتماعی باعث می شود که جامعه به سمت یکدست شدن در سبک پوشش، مدل ارایش، سلیقه رایج و طرز رفتار برود. هر از چندگاهی شاهد تغییراتی در این یکدستی می باشیم که نشانه مدرنیسم و مد است. با ظهور تب مدرنیته یا مدرنیزاسیون و جهانی شدن و تحول در برخی مفاهیم و معیارها، فضای زندگی بشر تبدیل به فضایی مصرف زده، سطحی و کاملا صوری سوق داده می شود. در این فضا انسان به دنبال این است که شکل ظاهری خود را تغییر دهد و از آن جا که این تغییر به زودی او را دلزده می کند، به سرعت به دنبال اشکال ظاهری جدیدی می رود. چنان چه این ظواهر نوین به شکل صحیح و در قالب فرهنگ ملی و مذهبی جامعه در اختیار وی قرار نگیرد، یا آنها را خلق می کند و یا دیگران تقلید می کند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، جوامعی که در قبال این رفتار جوانان و نوجوانان، واکنش های تحقیر آمیز و مقابله ای در پیش می گیرند، به نتایجی وخیم تر در مسئله بحران نسل ها رسیده و بخض مهمی از نیروی انسانی ناکارآمد خود را مضمحل خواهند یافت. دانشگاه تابعی از محیط اجتماعی است؛ لذا نمی توان حد فاصلی را بین سایر محیطها با این محیط آموزش رسم کرد و تاثیرپذیری از ساختار بلورها، ارزش ها، هنجارها، ایدئولوژی ها، الگوها، آداب و عادتها و سلیقه های گروهی محیط دانشگاه به بیشترین حد خود رسیده است(مزینانی، ۱۳۸۲).

مدگرایی، گرچه ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و برخاسته از روحیه نوگرایی جوانان است، اما به لحاظ آن که مدها و مدل ها نمایانگر علایق و ارزش های مسلط یک زمان و یک قشر خاصند و افزون بر آن می بینیم که امروزه جوانان ما از مدهای مختلف پیروی می کنند و ناخواسته به هنجارهایی رو می آورند که چه بسا با فرهنگ و ارزش های اجتماعی ما در تضاد است، پس می توان گفت که مدگرایی در جامعه ما تا حدود زیادی کارکرد منفی به خود گرفته است و پیامدهای آن به شدت جوانان ما را تهدید می کند.

همراه کالاهای مد شده، شیوه های رفتاری هنجاری و ارزش های خاصی در بین جوانان رونق و شیوع می یابد و مد عاملی می شود برای انتقال هنجار و ارزش جامعه ای از جامعه دیگر، بررسی زمینه ها و پیامدها و آسیب شناختی مدگرایی، یکی از موضوعات مهم در جامعه ما محسوب می شود.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 10 =