پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ)

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ)

Group Environment Questionnaire

هدف: این پرسشنامه برای سنجش انسجام گروهی تدوین شده است. انسجام گروهی فرایندی پویا است که به صورت تمایل گروه به متحد ماندن در تلاش برای رسیدن به هدف‌ها و یا ارضای نیازهای عاطفی اعضا بروز می‌یابد.

توصیف

پرسشنامه محیط گروهی کرون و همکاران (۱۹۸۵) براساس مدل مفهومی کرون ساخته شده و دارای دو جهت و گرایش اصلی اجتماعی و تکلیف است. هر یک از این دو جهت نیز خود دارای دو جنبه گروهی و انفرادی است. لذا این پرسشنامه دارای چهار خرده‌مقیاس انسجام است. پرسشنامه مذکور دارای ۱۸ پرسش بوده که هر یک از خردهمقیاس‌های انسجام توسط چند پرسش اندازه‌گیری می‌شوند. پاسخنامه پرسش‌ها بر مبنای مقیاس نه ارزشی لیکرت تنظیم شده است.

مفاهیم و خرده‌مقیاس‌ها

۱-کشش‌های فردی به گروه- اجتماعی (انسجام اجتماعی فردی): به احساس فرد از تعهد شخصی نسبت به کنش‌های متقابل اجتماعی با گروه گفته می‌شود.

۲- کشش های فردی به گروه – تکلیف (انسجام تکلیف فردی): به احساسات فرد از تعهد شخصی نسبت به خود و انجام تکلیف و دستیابی به هدف‌های گروهی گفته می‌شود.

۳- یکپارچگی گروهی- تکلیف (انسجام تکلیف گروهی): به احساسات فرد از نزدیکی و تعهد اعضای تیم نسبت به تکلیف گروهی گفته می‌شود.

۴ – یکپارچگی گروهی- اجتماعی (انسجام اجتماعی گروهی): به احساسات فرد از نزدیکی و تعهد اعضای تیم نسبت به گروه به عنوان یک واحد اجتماعی گفته می‌شود.

اعتبار و همسانی درونی هر مقیاس توسط نباتی (۱۳۸۳) با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است.

مشخصات فایل پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ):

  • تعداد سوالات: ۱۸
  • قالب فایل: pdf & word
  • نمره گذاری:
  • مولفه های پزسشنامه تفکیک نشده است.
۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =