پرسشنامه نفوذ اجتماعی

پرسشنامه نفوذ اجتماعی و تعریف مفهومی نفوذ اجتماعی: جهان اطراف ما در حال تغییر و تحول است. در عصر جدید رقابت در سطح جهانی گسترده شده است و مسائل اخلاقی به طور جدی تری مطرح می شود. در سازمانهای امروزی، مدیران غیر از متخصص بودن در رشته های فنی و تخصصی خود باید با رموز تاثیرگذاری بر دیگران نیز آشنا باشند. در این سازمانها مدیران با تحت تاثیر قرار دادن نگرش ها و عقاید کارکنان، بسیار جدی تر و سریع تر می توانند به هدف های سازمانی خود دست یابند. از این روش به عنوان نفوذ اجتماعی یاد شده است. که توسط پرسشنامه نفوذ اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. مباحث اولیه نظریه نفوذ اجتماعی، نخستین بار از سوی آش(۱۹۵۹) بیان شد؛ نفوذ اجتماعی در حوزه رهبری و مدیریت گروه و جامعه جایگاه خاصی دارد، زیرا مدیر و رهبر نیازمند نفوذ هستند که با پرسشنامه نفوذ اجتماعی اندازه گیری می شود. در روان شناسی اجتماعی منظور از نفوذ اجتماعی، توان همرنگ کردن فرد با گروه و کنترل فرد از سوی گروه است. نفوذ اجتماعی مستلزم آن است که شخص یا گروه برای تغییر دادن نگرش ها یا رفتار دیگران قدرت اجتماعی خود را اعمال کند و منظور از قدرت اجتماعی، نیرویی است که شخص نکننده برای ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار دارد. نفوذ اجتماعی یکی از گرایشهای روانشناسی اجتماعی است. هدف از همرنگ کردن رساندن سازمان به هدفهای متعالی خویش است که از طریق افزایش تعهد سازمانی میسر می شود.

آش(۱۹۵۱) نخستین فردی بود که نفوذ اجتماعی را بیان کرد. پس از تحقیقات اولیه، ویلکینسون(۱۹۸۰) پرسشنامه ای برای شناسایی روش های نفوذگذار بر رفتار اعضاء توسط رهبران ارائه کرد. هینکین(۱۹۹۰) نیز پنج نوع راهکار برای اجرا POIS بیان کرده است: معقولیت، مبادله(تبادل)، مورد لطف قرار دادن، ائتلاف و مطلوبیت. اما یوکل(۲۰۰۰) ضمن ارائه مولفه های نفوذ، به توضیح و تبیین این مقوله پرداخت. او همراه همکاران خود یازده روش فعال را که می تواند بر زیردستان نفوذ داشته باشد، ارائه داده است. این راهکارها با پرسشنامه نفوذ اجتماعی[۱]IBQ اندازه گیری می شود.

راشت (۲۰۰۶) در تحقیق خود با “عنوان نفوذ اجتماعی و روابط اجتماعی” این مقوله را تعریف و بیان می کند که مراحل نفوذ در تعاملات گروهی اتفاق می افتد و این باعث افزایش انتظارات می شود؛ به این معنی که انتظاراتشان از عملکرد گروه بالا می رود و این امر باعث کسب قدرت و نفوذ بیشتر می شود. او در این تحقیق نتیجه همبستگی را مثبت و معنادار بیان کرده است. ماستوشیم(۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان “کاربرد نفوذ اجتماعی در مراکز آموزشی”، بر این موضوع تاکید می کند که افراد فقط به علت منافع مادی در مسائل شرکت نمی کنند، بلکه آنها طبق عوامل نفوذ اجتماعی(همنوایی و متابعت) فعال می شوند. او همچنین بیان می کند که اصول تصمیم گیری متکی بر عوامل نفوذ اجتماعی است که ابزار سنجش آن پرسشنامه نفوذ اجتماعی می باشد.

. او در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که تاثیر مولفه های نفوذ باعث افزایش اثربخشی می شود.

“تاثیر نفوذ اجتماعی بر سیکل هیجانی نام تحقیق هارلی(۲۰۰۷) است که ابتدا فرآیند عاطفی را توضیح داده، سپس بیان می کند که نفوذ اجتماعی و سیکل هیجانی جریان را تشکیل می دهند که با تاثیر بر احساسات و افکار دیگران می تواند روابط درون فردی و میان فردی را دگرگون کند.

پرسشنامه نفوذ اجتماعی در قالب ۴۴ سوال طراحی شده است و از نوع ۵ لیکرتی است. که گزینه های آن شامل اغلب موارد(۵)، معمولا(۴)، بعضی اوقات(۳)، به ندرت(۲) و اصلا(۱) می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه نفوذ اجتماعی عبارتند از:

۱- در مقابل انجام کار ، از شما می خواهد که از او درخواست انجام کاری را داشته باشید.

۲- از تهدید یا هشدار استفاده می کند تا شما را برای انجام کار مجبور سازد.

۳- بطور واضح توضیح می دهد که چرا تغییر پیشنهادی برای رسیدن به هدف ضرروی است؟


[۱] -Influence Behavior Questionnaire

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + بیست =