پروپوزال نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به …

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorروانشناسی با عنوان مقایسه طرحواره های ناسازگار و نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پرخوری، کم خوری و عادی که در ۲۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

اختلالات خوردن[۱] با آشفتگی و به هم خوردن رفتارهای متعادل مرتبط با تغذیه گفته می شود که در آنها اختلالات بارزی در افکار و تصورات فرد نسبت به غذا ها و خویشتن-بخصوص وزن بدن- به وجود می آید (کلین[۲] و والش[۳]، ۲۰۰۴). شایعترین این اختلالات، پر خوری عصبی[۴] و بی اشتهایی عصبی[۵] است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ ترجمه رضاعی،۱۳۹۱). همچنانکه در DSM-5 آمده است پرخوری عصبی سه ویژگی اصلی دارد: دوره های مکرر پرخوری، رفارهای جبرانی نامناسب مکرر برای پیشگیری از افزایش وزن بدن، و ارزیابی خود بی جهت تحت تاثیر شکل و وزن بدن قرار دارد. بی اشتهایی عصبی نیز سه ویژگی اصلی دارد: محدودیت مصرف انرژی مداوم؛ ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن، یا رفتار مداومی که در افزایش وزن اختلال ایجاد می کند؛ و اختلال وزن یا شکل بدن خود پنداشته (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۳).

-ضرورت و اهمیت تحقیق:

اختلالات خوردن در سراسر تاریخ، ما را به ستوه آورده و تا امروز نیز ادامه دارد. اگر چه اختلالات خوردن، هم زنان و هم مردان را در بر می گیرد اما زنان تقریبا ۱۰ برابر بیشتر از مردان، تشخیص این اختلال را دریافت می کنند. به طور اخص، به ازادی هر یک میلیون مردی که تشخیص اختلال خوردن را دریافت می کنند به ۱۰ میلیون زن، برچسب این اختلال زده می شود (انجمن ملی اختلال خوردن[۶]، ۲۰۰۵). براساس این آمار ها، چنین استنباط می شود که زنان در قیاس با مردان، شانس بیشتری برای ابتلا به اختلال خوردن دارند (موسسه غربالگری سلامت روانی[۷]، ۲۰۰۵). حدود ۵/۰ تا ۷/۳ درصد از زنان از بی اشتهایی عصبی و ۱/۱ تا ۲/۴ درصد از پر اشتهایی (پرخوری) عصبی در طول زندگیشان رنج می برند (موسسه ملی سلامت روانی، ۲۰۰۱).

 ادبیات پژوهش:

شایقیان، گیلار وفایی، رسول زاده طباطبایی (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف بررسی طرحواره ها و پیوند والدینی در دختران نوجوان با وزن طبیعی، چاق و یا دارای علائم بی اشتهایی عصبی انجام دادند. سه گروه ۲۵ نفره از دختران نوجوان شامل دختران دارای علائم بی‌اشتهایی عصبی (با میانگین سنی ۰۸/۱۶ و میانگین توده بدنی زیر kg/m2 17)، دختران دارای وزن بالا (با میانگین سنی ۲۰/۱۶ و میانگین توده بدنی بالای kg/m227) و دختران دارای وزن طبیعی (با میانگین سنی ۱۷/۱۶ و میانگین توده بدنی kg/m2 24-20) از بین ۴۰۳ دختر نوجوان به روش خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ….

-مبانی نظری

-سوالات تحقیق

-فرضیات تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Eating disorder

[۲] Klein, D. A

[۳]Walsh, B. T

[۴] Bulimia nervosa

[۵] Anorexia nervosa

[۶] National Eating Disorders Association

[۷] National Institute of Mental Health

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …