دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودتاب آوری کلاهنن

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پرسشنامه خودتاب آوری کلاهنن در خدمت شما هستیم. پرسشنامه روانشناسی خودتاب آوری کلاهنن این مقیاس اولین بار توسط کلاهنن (۱۹۹۶) به شکل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوری از عبارات پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا CPI اقتباس شده و روی نمونه ای از زوج های …

توضیحات بیشتر »

پکیج پرسشنامه های هیجان تحصیلی پکران و همکاران (AEQ)

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پکیج پرسشنامه های هیجان تحصیلی پکران و همکاران در سه فرم ۱۵۵، ۷۵ و ۴۳ سوالی در خدمت شما هستیم. این پکیج شامل چه پرسشنامه هایی میشود؟ پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی پکران و همکاران ۲۰۰۲- ۱۵۵ سوالی پرسشنامه استاندارد هیجانات …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۱۵ ماده ای)

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ در خدمت شما هستیم. پرسشنامه انریچ فرم بلند یک ابزار ۱۱۵ سؤالی است که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات در خدمت شما هستیم. نمره گذاری پرسشنامه روانشناسی شناسایی ارتباطات امتیاز هر سئوال را جمع ببندید و در جای مناسب خود ثبت کنید . الف) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال بین ۳۶-۱۵ باشد، شما از نظر …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶-SF

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶-SF در خدمت شما هستیم. توضیحات مختصر پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت (Short-Form Health Survey questionnaire)(36SF-) این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1) ساخته شد و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اندازه گیری حافظه روزمره ساندرلند و همکاران

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود پرسشنامه اندازه گیری حافظه روزمره ساندرلند و همکاران در خدمت شما هستیم. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه حافظه روزمره : حافظه ای است که اطلاعات مربوط به حوادث واقعی زندگی را در شرایط طبیعی در برمی گیرد (کوهن،۱۹۹۶؛ به نقل از برقی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز

یکی از مهم ترین تعاریف مفهوم رضامندی زوجیت با رضایت زناشویی توسط “هاپکینز” انجام گرفته است. وی، رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: «رضایت زناشویی یا رضامندی زوجیت ، احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در مواقعی است که تمامی جنبه های …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه درد اوشر

ادراک درد با استفاده از پرسشنامه درد اوشر (Oucher) که ده سوالی است و  توسط Beyer و همکاران در سال ۱۹۹۲ برای ارزیابی شدت درد کودکان ۳-۱۲ ساله تدوین شده و از معتبرترین و پراستفاده ترین مقیاس های خودگزارشی شدت درد کودکان است، ارزیابی می شود [۲۲]. اجرای پرسشنامه درد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه امید هرث

پرسشنامه امید هرث در سال ۱۹۹۱ جهت ارزیابی امید به ویژه در جوانان با بیماری های مزمن و الاعلاج طراحی شد که دارای ۱۲ ماده با لیکرت ۴ درجه ای از ۱ = کاملا مخالف تا ۴ = کاملا موافق است. ضریب اعتبار از طریق آلفای کرونباخ ۹۷/۰ و بازآزمایی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حالت امید

پرسشنامه حالت امید (۱۹۹۶) افکار هدفمند را در زمانی مشخص ارزیابی می کند. سه سؤال تفکر عامل، و سه سؤال مسیرها را می سنجد. پاسخ ها با لیکرتی هشت درجه ای از یک کاملا صحیح تا هشت =کاملا غلط طبقه بندی شده است که آزمودنی در هر سؤال می گوید …

توضیحات بیشتر »