دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بایگانی بلاگ

جزوه ۱۰۰ نکته مهم درس آسیب روانی

در این پست از آزمودنی با معرفی و دانلود جزوه ۱۰۰ نکته مهم درس آسیب روانی در خدمت شما هستیم. برشی از جزوه روانشناسی آسیب روانی  نکته مهم ۷۲ آسیب روانی افسردگی نوجوانی معمولا به صورت بدخلقی و شرکت نکردن در فعالیت های خانوادگی و کم وزنی یا چاقی و …

توضیحات بیشتر »

خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس

در این پست از آزمودنی به معرفی خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس می پردازیم که در کنار پرسشنامه های روانشناسی نیز میتواند به تحقیق شما کمک کند.  ﻣﻌﺮﻓﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ :(Clinical Psychology) از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و …

توضیحات بیشتر »