سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک

پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک

سواد اطلاعاتی برای مفاهیمی بکار می رود که در نتیجه تغییرات و تحولات در فناوری های اطلاعاتی پدیدار گشته است. عموما به مهارت هایی که فرد برای حیات خود در جامعه اطلاعاتی به آنها نیاز پیدا می کند سواد اطلاعاتی گفته می شود.

این مفهوم برای دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات، کتابداران، دانشجویان و مدیریت آموزشی و علوم تربیتی قابل استفاده است.

در بخش حاضر پرسشنامه سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (۱۳۸۵) و یک پرسشنامه استاندارد لاتین سنجش سواد اطلاعاتی، چندین مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله سواد اطلاعاتی در مجموعه برای دانلود قرار داده شده است.

سیامک و داور پناه (۱۳۸۵)، ابزار استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی را تدوین کرده اند. این پرسشنامه که بر مبنای استاندارد های پنچ گانه‌ی انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی طراحی شده است در قالب ۵۵ گویه به بررسی مولفه‌ها یا استانداردهای سواد اطلاعاتی می‌پردازد.

نمره گذاری پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک:

برای نمره‌گذاری پرسشنامه که به صورت بسته تنظیم شده است؛ به هر پاسخ درست مربوط به سوال‌های یک یا چند گزینه ای نمره (۱) داده می‌شود. بدین ترتیب اگر پاسخگو به سوالی با یک گزینه ی صحیح درست پاسخ دهد، نمره (۱) و اگر به سوالی با چند گزینه ی صحیح مثلا سوالی که سه گزینه‌ی صحیح داشت، پاسخ صحیح دهد، نمره‌ی ۳ می‌گیرد.

بنابراین با توجه به تعداد سوال‌های پرسشنامه و گزینه های صحیح مربوط، نمره‌ی کل برای یک دانشجوی باسواد اطلاعاتی ۸۷ و نقطه ۵۰% آن نیز ۴۳٫۵ به دست آمده است. درتعیین پایایی این ابزار آلفای کرونباخ پرسشنامه ها (۸۳ .) به عمل آمده که نشان می‌دهد پرسشنامه‌ی فوق پایایی بالایی دارد (سیامک، داور پناه، ۱۳۸۵).

  • ابعاد این پرسشنامه و سوالات مربوط به هریک از ابعاد در زیر درج شده است.
  • توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات: سؤال‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۲۷، و ۳۴
  • توانایی دسترسی مؤثر به اطلاعات؛ سؤال‌های ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، و ۳۶
  • توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات؛ سؤال‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، و ۳۵
  • توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات؛ سؤال‌های ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، و ۴۵
  • توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی کاربرد اطلاعات: سؤال‌های ۲۶، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، و ۵۵

مرجع: سیامک، مرضیه؛ داورپناه، محمدرضا (۱۳۸۸). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی و پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. جلد دوازده. شماره یک. بهار ۱۳۸۸٫ صص۱۴۶-۱۱۹٫

در فایل پرسشنامه سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه می‌بینید:

یک پرسشنامه استاندارد لاتین سنجش سواد اطلاعاتی

+

چندین مقاله فارسی

+

یک مقاله انگلیسی 

+

ترجمه مقاله سواد اطلاعاتی

 

پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک، فردی متصل به ا ینترنت که در حال جستجوی اطلاعات است.

مشخصات فایل پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک:

قالب فایل: word

روایی پایایی:

نویسنده: داورپناه و سیامک

روش نمره گذاری:

مقیاس/طیف: الف و ب

مولفه ها:

دارای ۵ مولفه است. 

تعریف مفهومی:

تفسیر:

 

 

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

رضایت زناشویی چیست

رضایت زناشویی چیست؟

یکی از مهم ترین تعاریف مفهوم رضامندی زوجیت با رضایت زناشویی توسط “هاپکینز” انجام گرفته …