بایگانی بلاگ

پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

معرفی کوتاه پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر به منظور سنجش هریک از مولفه های هشت گانه هوش، در قالب ۸۰ سوال تهیه و تنظیم شده است ، براساس طیف لیکرت از خیلی کم (۱)، کم (۲)، متوسط (۳)، زیاد (۴) و خیلی زیاد (۵) …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I) این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط مازلو به منظور سنجش امنیت روانی برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بر اساس مطالعات وسیع نظری و بالینی، در زمینه احساس ایمنی تهیه شده است. دارای ۷۱ سوال دوگزینه ای با گزینه‌های بلی و خیر است و برای شناخت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE این پرسشنامه در سال ۱۹۷۶ توسط نویکی و دوک به منظور تعیین موضع کنترل درونی-بیرونی برای بزرگسالان تهیه شده است. این سیاهه شخصیتی مشتمل بر ۴۰ سوال است که اعتقادات فرد را درباره رویدادها مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد. در هر ماده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش و اندازه گیری نیاز مازلو

معرفی پرسشنامه سنجش و اندازه گیری نیاز مازلو این پرسشنامه در سال ۱۳۷۳ توسط حمید اصغری پور به منظور سنجش نیازها در اشخاص به روش تحلیل سوال، ساخته شده است و شامل ۶۵ سوال ۲ گزینه ای باگرینه های بلی و خیر است، برخی سوال‌ها به شکل مثبت و برخی …

توضیحات بیشتر »

ادبیات و پیشینه نظری سلامت روانی

ادبیات و پیشینه نظری سلامت روانی

سلامت روانی به عقیده باباپور و همکاران (۱۳۸۲) یکی از مفاهیم ضروری و همواره مورد بحث دنیای پیچیده انسان که قدمتی به بلندی هستی وی دارد، مفهوم سلامت است. سلامت روان پدیده‌ای است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و پزشکان بوده است و متاثر از مجموعه‌ای از عوامل جسمی- …

توضیحات بیشتر »