بایگانی بلاگ

پرسشنامه درآمیختگی افکار

پرسشنامه درآمیختگی افکار

 یکی از مباحث بنیادی در مفهوم سازی الگوهای شناختی و فراشناختی وسواس، پدیده در آمیختگی افکار” (TF) می باشد. در این پدیده باورهای فراشناختی، مرز میان فکر و رویدادها و فکر و عمل را از میان می برد. گرچه TF به خودی خود مفهوم تازه ای نیست برای نمونه، بلولر اصطلاح «همه توانی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

امروزه بیش از هر زمانی نیاز است که مدیران در همه سطوح و به طور واقعی درگیر مربیگری کارکنان خود شوند، بویژه  در شرایط بحران اقتصادی کنونی که بر همه جوامع و سازمانها تاثیر گذاشته است. مطالعات جهانی بیانگر افزایش فشارهای شغلی است. یک تحقیق که اخیرا بر روی ۵ …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی تعلل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. تعلل از جمله عواملی است که تقریبا همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی تعلل بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه اهمال كاری سازمانی

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. یکی از مقوله هایی که نقش مهمی در میزان بهره وری و سلامت جسمی روانی کارکنان دارد، اما در سازمانها به ویژه سازمان های ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده، مقوله اهمال کاری است. از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آن‌ها به فرد آسیب رسیده‌است باعث …

توضیحات بیشتر »