شنبه , ۲۳ تیر ۱۴۰۳

پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

پرسشنامه درجه بندی پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز

پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز برای درک مفاهیم رفتاری، اجتماعی و علمی در کودکان ۶ تا ۱۸ ساله استفاده می‌شود. اغلب برای کمک به تشخیص اختلال بیش فعالی کمبود توجه یا ADHD استفاده می‌شود.

مقیاس (اختلال) مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین دارای ۴۸ گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می‌گردد. و آزمودنی امکان تهیه و دانلود آن را برای پژوهشگران عزیز فراهم کرده است.

والدین سوالات را در فرم‌هایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می‌کنند، لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر (اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به ندرت) تا ۳ (کاملا صحیح است، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است.

زیر آزمون‌های فرم کوتاه ویژه والدین بر اساس تحلیل عوامل به این شرح می باشد (۲۴ سوال تحت عوامل زیر دسته بندی گردیده و سایر گویه ها در عامل مشخصی قرار نگرفته اند:

۱- مشکلات سلوک: این زیر مقیاس از ۸ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس ۹۴/۰ توسط کانرز (۱۹۹۰) گزارش شده است. مشکلاتی مانند گستاخی، زودرنج بودن، خرابکاری و مشاجره را در بر می گیرد.

۲مشکلات یادگیریاین زیر مقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این زیر مقیاس ۶۳/۰ گزارش شده است (کانرز، ۱۹۹۰). مشکلاتی مانند حواس‌پرتی، بی‌دقتی و سرخورده شدن در فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد.

۳مشکلات روان تنی: این زیر مقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ  برای این مقیاس ۹۱/۰ گزارش شده استکانرز، ۱۹۹۰). این مقیاس مشکلاتی مانند سردرد، تهوع و خوابیدن را در بر می‌گیرد.

۴بیش فعالی- تکانشگری: این زیرمقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ آن ۷۰/۰ می‌باشد (کانرز، ۱۹۹۰) و مشکلاتی مانند ناآرام بودن و حواس پرتی را در بر می‌گیرد.

۵- اضطراب-انفعال: این زیرمقیاس نیز از ۴ گویه تشکیل شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۰/۰ می باشد (جیاناریس، گولدن و گرین، ۲۰۰۱). این زیر مقیاس مشکلاتی مانند: خجالتی بودن، ترسو بودن و نگران بودن را در بر می‌گیرد.

تحلیل عوامل فوق در بسیاری از مطالعات در کشورهای مختلف از جمله هند، فلسطین اشغالی، عربستان و هلند تایید شده است.

روایی و پایایی مقیاس در مطالعات متنوع در کشورهای مختلفی گزارش شده است. گویت، کانرز و الوریچ(۱۹۷۸) همبستگی درونی را بین ۴۱/۰ تا ۵۷/۰ گزارش کرده‌اند. الحسن الاواد و سونگا بارک در سودان پایایی بازآزمایی را معادل ۸۳/۰ و همسانی درونی بین زیرمقیاس‌های مختلف را از ۵۲/۰ (زیر مقیاس اضطراب) تا ۸۰/۰ (بیش فعالی) گزارش کرده‌اند. در بنگال ضریب همسانی درونی مقیاس از ۶۰/۰ (مقیاس روان تنی) تا ۷۵/۰ (مقیاس بیش فعالی) گزارش شده است.

داده های بازازمایی از ۸۴/۰ (مشکلات یادگیری) تا ۹۷/۰ (بیش فعالی) متغیر می‌باشد. در بمبئی ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۰/۰(مشکلات روان تنی) تا ۷۵/۰ (بیش فعالی) و پایایی بازآزمایی بعد از دو هفته را از ۸۴/۰ (اختلال سلوک) تا ۹۷/۰ (بیش فعالی) ذکر کرده‌اند،  در فلسطین اشغالی، مارگالیت میانگین همسانی درونی را ۹۰/۰ گزارش کرده است.

پرسشنامه درجه بندی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین. خانواده ای به دور هم که یکی از والدین در حال بازی با کودکانش است.

Anchor پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز فرم والدین یا مقیاس کارنرز والدین دارای ۴۸ گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می‌گردد. والدین سوالات را در فرم‌هایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می‌کنند، لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر (اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به ندرت) تا ۳ (کاملا صحیح است، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه استاندارد نارسایی توجه-بیش فعالی فرم والدین

۱- Anchorچیزها (ناخن، انگشت، مو، لباس) را می جود.

۲- Anchorنسبت به بزرگترها گستاخ است.

۳- مشکل دوست یابی یا نگه داشتن دوست دارد.

هدف پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی شناسایی کودکانی که دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی هستند.
تکمیل این پرسشنامه، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد.

نام مولفه ها:دارای ۴ مولفه سلوک، اجتماعی، روان تنی و اضطراب خجالتی می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه استاندارد نارسایی توجه-بیش فعالی

نویسنده: کانرز
تعداد سوالات:  ۴۸
فرمت فایل: word
فرمت سوالات پرسشنامه انگلیسی: word
تعداد صفحات: ۲۰
حجم فایل:  ۲ K.B
تعریف مفهومی: دارد
نمره گذاری:  دارد
تفسیر: دارد
روایی: دارد
پایایی:  دارد
منبع:  دارد
نمونه پرسشنامه اجرا شده و همراه با تفسیر: دارد
مقاله اصلی به زبان فارسی: دارد
مقاله اصلی به زبان انگلیسی: دارد
ضمانت: دارد (همه محصولات)

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =