علی مدیری

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟

سرمایه روانشناختی و ارتباط با تعهد سازمانی

سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی: آیا ارتباط دارند؟   ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای مارتین سلیگمن (۱۹۹۸) که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، جستجو کرد (هاجرس، ۲۰۱۰). پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز در زمینه سرمایه روان شناختی تنها ابزاری که تاکنون در بیشتر تحقیقات مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است، پرسشنامه سرمایه روانشناختی ۲۴ سؤالی لوتانز است که در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون و کشورهایی مانند چین و آفریقای جنوبی و کشورهای خاورمیانه، برای …

توضیحات بیشتر »

سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با امید و تاب آوری

سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با امید و تاب آوری نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی- فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی، انسانها را با چالش ها، استرس ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله ی مؤثر با آنها …

توضیحات بیشتر »

اضطراب مدرسه چیست: نشانه ها و علت شناسی

اضطراب مدرسه چیست

اضطراب مدرسه چیست: نشانه ها و علت شناسی امروزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از حلقه های اساسی و وابسته به امر آموزش است که توجه بسیاری از روان شناسان را به خود جلب کرده است. ارزشیابی تحصیلی در شکل سنتی آن، نه تنها فرآیند یاددهی …

توضیحات بیشتر »

آزمون انیاگرام چیست

تست انیاگرام

یکی از رشته های علم روان شناسی، روانشناسی شخصیت است که ابعاد وجودی انسان را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهد. دیدگاه روان شناسان نسبت به شخصیت با توجه به تعریفی که از آن ارائه می دهند متفاوت است. اما صرف نظر از دیدگاه های متفاوت روان شناسان نسبت …

توضیحات بیشتر »